Klimaat­ka­binet is enige oplossing


20 maart 2017

Alle fractievoorzitters hebben vandaag van Marianne Thieme het verzoek gekregen het Terlouwmanifest dat ondertekend is door de voorzitters van 10 politieke jongerenorganisaties, mee te ondertekenen en tot uitgangspunt van de formatie te maken. Het initiatief van eminence grise Jan Terlouw van D66 verdient meer dan alleen bespreking in De Wereld Draait Door. Als voorzitters van politieke jongerenorganisaties het eens kunnen worden over zulke urgente thema’s, past het de politiek die wens te honoreren en de uitgangspunten van het manifest te omarmen. Ze zouden het minimumvertrekpunt moeten vormen van de komende formatie.

Vooruitlopend op de reacties van de overige fractievoorzitters heeft Marianne Thieme bij verkenner Edith Schippers aangegeven dat in elk geval ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren, die van de klimaatorganisaties het “Klimaatlabel A” hebben gekregen of D66, SP en 50PLUS (met “Klimaatlabel B“)[1] idealiter deel uit zouden moeten maken van de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie. Een partij als de VVD zou onderdeel van een progressieve klimaatcoalitie kunnen zijn indien de partij gehoor geeft aan de oproep van partijprominenten als Frank de Grave, Ed Nijpels en Pieter Winsemius die pleiten voor een groenere koers voor die partij.

Partijen kunnen een daad stellen door via ondertekening van het klimaatmanifest te laten zien wat de ondergrens is in de compromissen die nodig zijn om een kabinet te formeren. Er zijn geen andere basisdocumenten die op zoveel steun vanuit het gehele politieke spectrum kunnen rekenen als het akkoord dat Terlouw met de 10 politieke jongerenorganisaties bereikte. Wanneer voldoende fractievoorzitters de bereidheid tonen de wensen van hun jongerenorganisaties te honoreren, ligt het voor de hand dat er geen kabinet geformeerd zal kunnen worden met lagere normen dan in het Terlouwmanifest voorgesteld.

Marianne Thieme: “In de tijd dat Mark Rutte fractievoorzitter was van de VVD schreef hij het Groenrechtse Pamflet van een Optimist en pleitte hij voor dierenwelzijn en tegen de bio-industrie”.

Thieme ziet ruimte voor het herontdekken van een groene koers door de VVD, omdat de VVD in principe tegenstander is van subsidies en dus bondgenoot zou kunnen zijn in de strijd tegen de directe en indirecte milieuvervuilende subsidies. Het Planbureau voor de Leefomgeving stelde al vast dat er 5 miljard euro per jaar te besparen is door te stoppen met subsidies voor klimaatonvriendelijke activiteiten en dat de kosten voor het klimaatbeleid gehalveerd zouden kunnen worden wanneer voortvarend wordt ingezet op drastische vermindering van de consumptie van dierlijke producten.

Ook een herziening van het belastingstelsel waarbij de heffingsgrondslag wordt verlegd van arbeid naar grondstoffen, zou gunstige effecten kunnen hebben voor de werkgelegenheid en kostenverlagend kunnen werken voor het Midden en Kleinbedrijf.
Ook VNO-NCW pleitte al voor een “Groenrechts” kabinet om die reden.

Een op termijn ongesubsidieerde agrarische sector zou tevens lucht brengen bij heel veel agrarische gezinsbedrijven. Het CBS maakte onlangs bekend dat tussen 1950 en 2016 6 van de 7 agrarische bedrijven gesloten zijn als gevolg van schaalvergroting.
Die trend kan gekeerd worden via een kabinet zonder de traditionele landbouwpolitiek van het CDA.

Een coalitie van VVD, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren zou in de Tweede Kamer kunnen rekenen op 80 zetels en in de Eerste Kamer op 40 zetels. Mogelijk zou een dergelijke coalitie op een aantal onderdelen de gedoogsteun kunnen krijgen van partijen als de SP en 50PLUS.


[1] https://www.klimaatlabelpolitiek.nl/

Gerelateerd nieuws

Vijf zetels in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren!

De Partij voor de Dieren heeft, na een spannende verkiezingscampagne, vijf zetels in de Tweede Kamer behaald. Een winst van d...

Lees verder

Eerste debat van de nieuwe Kamer gaat over lijdensweg dieren bij slacht

De eerste mondelinge vragen van de nieuwe Kamer gingen over het onacceptabele dierenleed bij de slacht. Ze werden door Kamerl...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief