Kamer­vragen over prijs­schieten door jagers op kraaien en kauwen


18 maart 2014

Marianne Thieme heeft Kamervragen gesteld over door jagers georganiseerde ‘kraaiendagen’ waarop jagers worden uitgedaagd zoveel mogelijk levende kraaien en kauwen uit de lucht te schieten. Schutters die de meeste dieren uit de lucht schieten, worden beloond met een prijs.

Kraai en kauw staan op de ‘landelijke vrijstellingslijst’, wat inhoudt dat de grondgebruiker beide diersoorten gedurende het gehele jaar op zijn gronden mag bestrijden. De vrijstelling is gegeven om belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren te voorkomen.

Dit betekent echter allerminst dat jagers wedstrijden zouden mogen organiseren om zoveel mogelijk dieren te schieten. Thieme vraagt de staatssecretaris ook of het aselect schieten van dieren in de broedtijd en de tijd waarin vogels jongen te verzorgen hebben niet in strijd is met de bedoelingen van de wetgever.

Aanleiding voor de vragen is de door Wild Beheer Eenheid Drachten georganiseerde wedstrijd op 22 maart waarop jagers zoveel mogelijk kraaien en kauwen zouden moeten doden. Thieme vraagt de staatssecretaris vrijstellingslijst te heroverwegen nu blijkt dat jagers voor de lol kraaien en kauwen doden, zonder dat sprake is van concrete schadebestrijding.

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief