Kamer­vragen over onte­rechte ontheffing stro­persme­thoden


26 januari 2011

Marianne Thieme heeft de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de ministers van Binnenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie om opheldering gevraagd over de ontheffing die de provincie Flevoland had verleend voor het gebruik van kunstlicht en knaldempers bij het afschieten van vossen en konijnen.

Het gebruik van lichtbakken, knaldempers, restlichtversterkers en audiovisuele registratieapparatuur zijn verboden jachtmiddelen. Desondanks verleende de provincie Flevoland een ontheffing, met als argument dat het doden van vossen en konijnen noodzakelijk zou zijn in het belang van de openbare veiligheid. Ten onrechte, oordeelde de rechtbank Zwolle-Lelystad in een zaak die de Stichting Faunabescherming hierover had aangespannen tegen de provincie. De rechtbank sloot zich hiermee aan bij een eerdere uitspraak van de rechtbank Leeuwarden. Het gebruik van dergelijke jachtmiddelen is wettelijk verboden en op deze Benelux-overeenkomst mogen geen uitzonderingen worden gemaakt, aldus de rechtbank. De ontheffing is per direct geschorst.

“Lichtbakken en soortgelijke apparatuur bezorgen de dieren veel stress”, zegt Marianne Thieme. “Het zijn illegale middelen, die niet gebruikt mogen worden bij het jagen op konijnen en vossen. Het argument van de provincie Flevoland dat de holen en gangen die vossen en konijnen graven tot gevaarlijke situaties zou leiden, houdt geen stand. Als de dijken regelmatig worden gecontroleerd en de schade wordt hersteld, ontstaan er geen gevaarlijke situaties. Het is dan ook terecht dat de vergunning meteen is ingetrokken.”

De Partij voor de Dieren heeft bij de staatssecretaris en ministers aangedrongen op verscherpt toezicht en strengere naleving van het verbod, ook in andere provincies zoals Gelderland, die stelselmatig afwijkt van het Benelux-verdrag en stropersmethoden in vergunningen opneemt.


Klik hier voor de Kamervragen.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief