Kamer steunt Marianne Thieme in strijd voor behoud duur­zaam­heids­doel­stel­lingen


2 juni 2009

Een poging van het kabinet om duurzaamheiddoelen naar beneden toe bij te stellen wegens de economische recessie is in de kiem gesmoord. De motie waarin Marianne Thieme het kabinet vraagt maatregelen te treffen om dit te voorkomen is dinsdag aangenomen in de Kamer.

Het kabinet zegt concrete stappen te willen zetten naar een duurzame samenleving. In de verantwoordingsbrief van vorige week somt de minister een aantal doelstellingen op die moeten bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Zo moeten de negatieve gevolgen van onze productie en consumptie zoveel mogelijk worden beperkt door spaarzamer om te gaan met energie en grondstoffen. Ook zegt het kabinet oog te hebben voor behoud en ontwikkeling van natuurgebieden en wordt er geïnvesteerd in duurzaam waterbeheer. Maar naast al deze mooie woorden laat de minister de Kamer terloops weten dat de economische recessie de realisatie van deze doelen mogelijk negatief beïnvloedt. Opmerkelijk is dat van alle doelen die de regering zichzelf stelt de duurzaamheiddoelen de enige zijn waarvan de verwachtingen naar beneden toe zouden moeten worden bijgesteld.

De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat duurzaamheidmaatregelen die met spoed zouden moeten worden ingevoerd uitgesteld worden omdat andere, economische belangen voorrang zouden hebben. Marianne Thieme diende daarom vorige week een motie in waarin de minister wordt verzocht maatregelen te treffen waarmee de negatieve effecten van de economische recessie op de doelstellingen worden gerepareerd. De SP, PvdA, Christen Unie, Groen Links en D66 steunden de motie van de Partij voor de Dieren waarmee die een meerderheid kreeg . Daarmee is de regering nu verplicht om op zoek te gaan naar een oplossing zodat de broodnodige duurzaamheidmaatregelen niet langer uitgesteld hoeven te worden.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief