Kamer neemt wets­voorstel tegen onver­doofd slachten aan met 116-30 stemmen!


28 juni 2011

De Tweede Kamer heeft met overweldigende meerderheid het wetsvoorstel van Marianne Thieme aangenomen dat een verbod instelt op het onverdoofd slachten van dieren. Tijdens 3 hoofdelijke stemmingen, werd duidelijk dat het overgrote deel van het parlement van mening is dat het onnodig lijden van dieren niet langer gerechtvaardigd kan worden op basis van tradities of godsdienst.

De Partij voor de Dieren ziet het aannemen van het wetsvoorstel als een historische mijlpaal in de strijd voor dierenwelzijn. De volgende stap is de verdediging van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer, waarschijnlijk nog dit najaar.

In de aanloop naar deze wet zijn decennia van discussie en onderzoek, waarbij religieuze organisaties in een vroeg stadium betrokken zijn geraakt. Reeds in de jaren zeventig begon de discussie, en in 1995 werd vanuit de regering aangegeven dat de religieuze organisaties werk moesten maken van de vermindering van de onverdoofde rituele slacht. De bevindingen van de bijeenkomsten en onderzoeken daarvan, en de daaruit voortvloeiende standpunten van bijvoorbeeld een gezaghebbende organisatie als de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde maken duidelijk dat het maatschappelijk denken over onverdoofd slachten onomkeerbaar veranderd is.

De proportionaliteit tussen doel en middel is bij dit wetsvoorstel gewaarborgd doordat deze vorm van wetgeving het enige effectieve middel is dat het doel van vermindering van dierenleed kan bereiken. Vertrouwen op zelfregulering via convenanten ligt niet voor de hand, juist omdat sommige van de betrokken religieuze organisaties de vaste overtuiging hebben dat zij niet willen verdoven. Daarom zijn wettelijke maatregelen de enige gepaste middelen. Het verbod op het onbedwelmd slachten dat met het initiatiefwetsvoorstel wordt geregeld is volledig verenigbaar met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Marianne Thieme: “Wij hebben aangetoond dat er een morele noodzaak bestaat tot het verbieden van het onbedwelmd slachten van dieren, op basis van de inzichten van onafhankelijke wetenschappers en op basis van het algemeen levende maatschappelijke besef in Nederland dat dieren geen onnodig leed mag worden aangedaan. Esther en ik hebben er hard aan gewerkt, 3 jaar lang, samen met heel veel medewerkers, en we zijn er trots op dat we zo'n groot deel van de Kamer hebben overtuigd.”

Een belangrijk winstpunt voor de Partij voor de Dieren is tevens het veel gehoorde pleidooi dat er niet alleen aandacht zou moeten zijn voor het sterven van de dieren, maar vooral ook voor het leven dat daaraan voorafgaat. Marianne Thieme: “Dat is exact wat wij bepleiten. Het leven van dieren zal met mededogen bezien moeten worden, niet slechts met het oog op economische afwegingen.”

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief