Kamer houdt deur open voor scha­liegas


11 juni 2014

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil de deur openhouden voor boringen naar schaliegas in Nederland. De oproep van de Partij voor de Dieren om te concluderen dat schaliegaswinning onverstandig is, werd alleen gesteund door de ChristenUnie en GroenLinks. Esther Ouwehand diende een motie in om verder onderzoek naar schaliegaswinning te stoppen wegens verspilling van tijd en geld. Een Kamermeerderheid van SP, D66, CDA, VVD, PvdA, PVV en 50+ wil echter door met het onderzoeken van de mogelijkheden en steunde de motie niet. Een zorgwekkend signaal, omdat iedere euro die nog geïnvesteerd wordt in fossiele energie ten koste gaat van de noodzakelijke transitie naar duurzame energie.

Voor schaliegaswinning worden zeer giftige chemicaliën gebruikt, die in het grondwater terecht komen en ons drinkwater vervuilen. Ook kan het leiden tot aardbevingen en bodemverzakking. In het buitenland hebben de schaliegasboringen al geleid tot grote gezondheidsproblemen bij omwonenden. Fossiele brandstoffen als schaliegas raken uiteindelijk op en vernietigen de leefbaarheid. Het boren naar schaliegas is bovendien onnodig en werkt de noodzakelijke omschakeling naar schone energie tegen.

Keer op keer wil laat het kabinet onderzoek doen naar schaliegaswinning, om daarmee te verontruste tegenstanders van schaliegas tevreden te stellen. Andere partijen zoals SP, D66 en PvdA gaan daarin mee. Esther Ouwehand heeft er in het debat over schaliegas op gewezen dat het doen van nog meer onderzoeken een verspilling van tijd en geld is, omdat al duidelijk is dat schaliegaswinning grote negatieve effecten heeft op het milieu en ons drinkwater.

Esther Ouwehand: "We worden murw gebeukt met rapporten. Steeds weer blijkt dat er grote risico’s zijn en het een achteruitgang betekent op weg naar duurzame energie. Tijd om te concluderen: schaliegaswinning, we gaan het gewoon niet doen."

“Het is al lange tijd duidelijk dat het kabinet schaliegas wil winnen en geen oog heeft voor de risico’s voor mens en milieu. Het kabinet heeft een fossiele tunnelvisie en gaat alleen voor korte termijn economische winst”, aldus Ouwehand. De economische winst door schaliegas wordt overschat en de milieurisico’s onderschat. Wensen van provincies en gemeenten om boringen te verbieden worden genegeerd. Daarom heeft Ouwehand de regering vorige week met een motie gevraagd nu eindelijk te beslissen geen schaliegas te gaan winnen. VVD, PvdA, PVV, CDA, D66, SP, SGP, 50+, GrBvK en Van Vliet hebben de motie vandaag verworpen en gaan dus door met onderzoeken als opmaat naar de winning van schaliegas in Nederland.

Gerelateerd nieuws

Europese fractie Partij voor de Dieren kiest voor aansluiting bij Nordic Green Left

De Partij voor de Dieren sluit zich in Brussel aan bij het groene Nordic Green Left (NGL). Dat zegt de nieuw gekozen PvdD-Eur...

Lees verder

Hoax: de haas en de oranjeschildpad

De Oranjegekte is losgebarsten -en de berichtgeving in de media gaat nu al over dieren. Zo stond de Telegraaf te trappelen om...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief