Kabinet wil eindelijk belasting op arbeid verlagen


4 juni 2014

Het kabinet gaat na de zomer de belasting op arbeid verlagen om extra banen te scheppen, zo meldt het Financieele Dagblad. De Partij voor de Dieren is blij dat minister Dijsselbloem inziet dat heffingen op lonen werken als een accijns op arbeid; het maakt nodeloos duur en remt het gebruik af. Maar met het afknabbelen van de zorg- en huurtoeslagen en bijeenschrapen van financiële meevallers komen we er niet. De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor een noodzakelijke omslag in het belastingsysteem, waarbij niet het waardevolle, zoals arbeid, wordt belast; maar alles wat druk legt op onze leefomgeving.

We kunnen de belasting op arbeid omlaag brengen op verschillende manieren. Eckart Wintzen pleitte in 1994 al voor de Ex’Tax De loonbelasting kan worden vervangen door Belasting Ontrokken Waarde, op alles wat druk legt op de natuur, het milieu en de grondstoffenvoorraad. Zo stimuleren we hergebruik van grondstoffen en tegelijkertijd ook de werkgelegenheid. Niet het goede gedrag van mensen wordt belast, maar het slechte gedrag.

Waarom stellen we de arbeid niet vrij van belasting, en belasten we gebruik van alles wat schaars en kwetsbaar is? Zo stimuleren we hergebruik van grondstoffen en tegelijk ook de werkgelegenheid. Zo kunnen we arbeid goedkoop maken zonder dat we goedkope arbeid van ver hoeven te halen. Zo kunnen we elkaar weer inhuren om diensten te verlenen. Marianne Thieme heeft dit idee herhaaldelijk bepleit. Zo diende zij een motie in die het kabinet oproept een onderzoek in te stellen naar de invoering van het idee van de Belasting Onttrokken waarde en bracht zij het aan de orde in verschillende debatten en lezingen:
Bijdrage Thieme Debat loonontwikkeling, economische crisis en werkloosheid
Inbreng SO n.a.v. de uitspraken van de minister van financiën over minder belasting op arbeid
De Balie: Mijn idee voor Nederland

Een tweede manier om arbeid fors goedkoper te maken, zonder dat de nettolonen en koopkracht dalen, is het beproefde systeem PROHEF. Om de lagere overheidsinkomsten te compenseren voor het wegvallen van loonheffingen, kan een heffing worden ingevoerd op de geboekte resultaten, enigszins vergelijkbaar met de wijze waarop de BTW georganiseerd is. Dit is echter geen ‘consumentenbelasting’, maar een producentenheffing achteraf, in ruil voor de lagere loonkosten.

De consument zal er weinig van merken, het ondernemersrisico neemt drastisch af en de werkgelegenheid kan eindelijk toenemen, omdat ondernemers niet langer beboet worden voor het aannemen van nieuw personeel. Bovendien wordt research direct gemiddeld zo’n 30% goedkoper, omdat daarover geen heffing nodig is.

Eind jaren ’90 is PROHEF door Kamerlid Balkenende geduid als een geniale oplossing voor een niet bestaand probleem. Omdat er toen geen werkloosheidsprobleem, maar een tekort aan arbeidskrachten was. Inmiddels is de tijd rijp het systeem alsnog in te voeren.

De voorgestelde fiscale herziening, waarin loonheffingen verlegd worden naar een productieheffing, kan tegelijk een duurzame economie bevorderen. Duurzame inkoop en productie worden beloond met een lagere productieheffing. Voor de overheid kan dat kostenneutraal.

Juist nu het kabinet haar hoofdpijndossiers zoals werkloosheidsbestrijding en jeugdzorg over de schutting van de gemeenten gooit, kunnen de gemeenten al stappen zetten in het veranderen van het belastingstelsel. Zo is er in Rotterdam en Groningen succesvol met PROHEF geëxperimenteerd. Momenteel werken de Partij voor de Dieren in Amsterdam, Groningen, Den Haag en Leiden aan een voorstel om de hoge werkloosheid in de steden met PROHEF te lijf te gaan. Marianne Thieme schreef een opinieartikel over de lokale invoering van PROHEF.

De Partij voor de Dieren blijft zich inzetten voor een belastingsysteem met de gewenste prikkels voor een duurzame leefwijze en een goed arbeidsklimaat.

Gerelateerd nieuws

PvdD: stop export levende wolhandkrabben naar China

De Partij voor de Dieren wil een verbod op het exporteren van in plastic verpakte levende wolhandkrabben naar China. In een u...

Lees verder

Sociaal leenstelsel voor studenten asociaal

De Partij voor de Dieren is fel tegen invoering van het ‘sociaal’ leenstelsel voor studenten. Met het akkoord tussen het kabi...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief