Kabinet schuift proble­matiek mega­stallen af op lokaal niveau


14 juni 2013

Staatssecretaris Dijksma heeft vandaag in een brief aan de Kamer haar visie op de veehouderij gegeven. Haar plannen verschillen nauwelijks van die van haar voorgangers, zoals voormalig staatssecretaris Bleker. Ze laat de omvang en de groei van de veehouderij over aan de provincies en gemeenten. Ook de beoordeling van mogelijke volksgezondheidrisico's, een landelijke taak, laat ze over aan lokale overheden. Het wordt bovendien niet verplicht volksgezondheidsrisico's in de lokale besluitvorming mee te nemen.

Volgens de brief komen er geen landelijke regels die de grootte van de varkensflats en andere megastallen inperken. Ook komt er geen landelijk plafond voor de totale omvang van de veestapel in ons land. Marianne Thieme: “Dit is een klap in het gezicht van alle mensen die in de provincies hebben geprobeerd om megastallen tegen te houden.”

Door verschillen in het toelatingsbeleid van megastallen op lokaal niveau ontstaat het risico van megastalmigratie. Bewoners van steden en dorpen met een lage toelatingsdrempel moeten vrezen voor de komst van grote aantallen megastallen.

Ondanks de grote maatschappelijke weerstand tegen de bio-industrie en megastallen komt ook onder staatssecretaris Dijksma vooralsnog geen einde aan de verder uitbreiding van megastallen in ons land. Marianne Thieme: “Hoewel er in theorie een diervriendelijke meerderheid in de Tweede Kamer is - waardoor alle lichten op groen staan - heeft Dijksma er desondanks niet voor gekozen om wezenlijke stappen te zetten op het effectief terugdringen van de bio-industrie.”

De Gezondheidsraad heeft geconstateerd dat de intensieve veehouderij en megastallen grote risico's voor de volksgezondheid met zich meebrengen. Het kabinet zal wel een wettelijk kader maken waarmee de omvang van de bio-industrie beperkt zou kunnen worden, maar laat de beslissing om daadwerkelijk grenzen te stellen aan de bio-industrie over aan gemeenten en provincies.

De Partij voor de Dieren zal in het debat over de visie van het kabinet inzetten op een landelijk verbod op megastallen en op een toekomst met een gezonde en diervriendelijke landbouw.

Gerelateerd nieuws

Bijengif uit schap na motie PvdD

De Tweede Kamer wil een verbod op de verkoop van bestrijdingsmiddelen die neonicotinoïden bevatten. Dit gif is gevaarlijk voo...

Lees verder

Victorie begint in Daarle

Het kabinet stopt voorlopig met de uitverkoop van natuur in Nederland, ingezet door staatssecretaris Bleker. Als reden daarvo...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief