Kabinet gaat uit van oude welzijns­regels voor pluimvee en konijnen


6 juni 2014

Marianne Thieme heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een debat opgeroepen om dieren de bescherming te geven die ze nodig hebben. De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat ouderdieren van plofkippen en plofkalkoenen chronisch honger lijden, vleeskonijnen opgesloten zitten in draadgazen kooien en kalkoenen op transport worden gezet in containers waar ze zich niet eens kunnen oprichten.De productschappen worden opgeheven. De welzijnsregels van deze organisatie worden door het kabinet één op één overgenomen in wetgeving. De Partij voor de Dieren vindt dat het kabinet hier kansen laat liggen om dieren in de bio-industrie te beschermen. De huidige welzijnsregels zijn gebaseerd op verouderde wetenschappelijke inzichten zonder dat getoetst is of dit wel goede normen zijn.

Thieme wees ook op de grootschalige dierverwaarlozing op de broederijen. In de bio-industrie komen kuikens uit eieren in donkere broedkasten en krijgen geen water of voer. Om geld te besparen wordt een broedkast maar één keer geopend. Kuikens die op dat moment nog niet volledig uit het ei zijn gekomen, worden levend vermalen tussen de eierschalen.

Kuikens die juist vroeg uit het ei zijn gekomen, zitten dan al meerdere dagen zonder voer en water in een donkere broedkast. Zij worden verpakt en getransporteerd naar kippenstallen.

Pas in de stallen krijgen ze water en voer wat soms kan oplopen tot drie volle dagen. Veel kuikens zijn dan zo verzwakt door het gebrek aan water en voer dat ze doodgaan. Volgens de staatssecretaris overtreedt de bio/industrie niet de wet. Thieme wees er op dat het daarom juist noodzakelijk is om de regelgeving aan te scherpen.

Marianne Thieme: "Het kabinet zegt te streven naar een duurzamere veehouderij maar de leefomstandigheden van dieren blijven bedroevend slecht." Het dierenwelzijn overlaten aan de sector is een slecht idee, zo betoogde ze. Voorzitter Aalt Dijkhuizen van de Alliantie Verduurzaming Voedsel beweerde deze week in diverse interviews dat een snelle verduurzaming van de veehouderij een groot gevaar met zich meebrengt en raadde veehouders aan niet te hard van stapel te lopen met verbeteren van dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren vroeg tijdens het debat de staatssecretaris krachtig afstand te nemen van dergelijke uitspraken. de Staatssecretaris zei het in het geheel niet eens te zijn met Dijkhuijzen en de duurzame veehouderij juist te zien als een kans voor boeren.

Klik hier voor de bijdrage van Marianne Thieme.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief