Kabinet erkent noodzaak verbe­tering beleid alter­na­tieven voor dier­proeven


6 juni 2008

Vandaag werd door Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de kabinetsvisie Alternatieven voor Dierproeven gepresenteerd. Ondanks de plicht die voortvloeit uit de Wet op de Dierproeven (1977) om het aantal dierproeven terug te dringen, is er vanuit de overheid tot op heden slechts zeer beperkt aandacht besteed aan en budget vrijgemaakt voor de ontwikkeling en implementatie van alternatieven. Eind vorig jaar zegde de minister, in antwoord op vragen van Esther Ouwehand tijdens de behandeling van de VWS-begroting, toe met een visie te komen op de problematiek.

De Partij voor de Dieren dringt sinds haar entree in de Kamer aan op een duidelijke regeringsdoelstelling om het aantal dierproeven te verminderen en het beleid daartoe te verbeteren. In de visie die minister Klink vandaag aan de Kamer heeft gestuurd, gaat hij in op verschillende voorstellen die de partij sinds november 2006 heeft gedaan. Het kabinet erkent de constatering van de Partij voor de Dieren dat het beleid op dit moment te versnipperd is, en dat de verzameling en verspreiding van kennis over alternatieven beter moet worden vormgegeven.

Het kabinet gaat het huidige Nationaal Centrum Alternatieven voor Dierproeven (NCA) omvormen tot een Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor Dierproeven. Dit centrum zal, in tegenstelling tot het huidige NCA, structureel worden gefinancierd. De nieuw op te richten Interdepartementale Stuurgroep en Werkgroep Alternatieven voor Dierproeven moeten zorgen voor een jaarlijks integraal beleidsplan alternatieven voor dierproeven, waarmee onderzoeks- en kennisinstellingen worden gestimuleerd de 3V's (vermindering, vervanging en verfijning) toe te passen in hun onderzoek.

Een maatschappelijk klankbord verzorgt de expertise vanuit bedrijfsleven en samenleving. Daarnaast zal het kabinet een programmeringsstudie verrichten naar de inzet en ontwikkeling van de '3V-alternatieven'. Daaruit worden vervolgens een agenda en een actieplan opgesteld.

Het is de eerste keer dat een Nederlands kabinet zich zo duidelijk uitspreekt voor een vermindering van het aantal dierproeven en dat hierop een samenhangende visie wordt ontwikkeld. Esther Ouwehand: "Experimenten op levende dieren stuiten op steeds meer weerstand in de samenleving. Maar ondanks alle mooie woorden werden aan de ontwikkeling en toepassing van alternatieven nauwelijks aandacht en middelen besteed." Het kabinet belooft daar nu verandering in te brengen en het stimuleren van alternatieven hoger op de agenda te plaatsen. De Partij voor de Dieren is verheugd over die belofte. De Kamer overlegt waarschijnlijk in het najaar met de minister over de kabinetsvisie.

Klik hier voor de bijdragen aan debatten die de Partij voor de Dieren over dierproeven heeft gevoerd, en hier voor de Kamervragen die we hierover hebben gesteld.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief