Juridisch vakblad over dieren­welzijn opgericht: ROAR


18 december 2005

De wet- en regelgeving over dierenwelzijn leidt een vrij obscuur bestaan. Hoewel het wetenschappelijk onderzoek naar dierenwelzijn volop in ontwikkeling is en ook de publieke opinie al lang ten gunste van de dieren is veranderd, weerspiegelt de wetgeving - ook de Europese - de nieuwe inzichten niet.

Varkens in Nood en Noor Evertsen hebben daarom het initiatief genomen voor een juridisch vakblad over dierenwelzijn. Dit blad zal regelmatig aandacht besteden aan juridische zaken zoals de ophokplicht, de Twentse beul, het oormerken van varkens, de mishandeling van huisdieren en misleidende reclames. Het is bedoeld voor beleidsmakers, ethologen, juristen. De activiteiten zijn ondergebracht in de onafhankelijke Stichting Dierenrecht Nederland.

Het vakblad is bedoeld voor beroepsmatig betrokkenen als beleidsmakers, inspecteurs van de AID en LID, advocaten, rechters, dierenbeschermers, wetenschappers, het Openbaar Ministerie en verder voor iedereen die geinteresseerd is in dierenwelzijnsrecht. De website bevat o.a. en alle eerder verschenen artikelen en links naar wetgeving en jurisprudentie.

Het eerste nummer is inmiddels beschikbaar. Men kan zich abonneren via www.lawandroar.nl. Het blad heeft geen winstoogmerk. Om zoveel mogelijk lezers te trekken en dus om de rechtsontwikkeling optimaal maximaal te bevorderen, wordt het blad via Internet gratis verspreid.

Bron: Stichting Dierenrecht Nederland


Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief