Budget voor exten­si­vering melk­vee­hou­derij wegbe­zuinigd en onaan­ge­roerd


8 december 2005

Den Haag, 9 december - Het budget dat het ministerie van landbouw in 2001 onder Paars heeft uitgetrokken voor extensivering van de melkveehouderij, de zogenoemde Koopmansgelden, blijkt onder de kabinetten Balkenende zo goed als onaangeroerd te blijven. Van het aanvankelijke budget van ruim 204 miljoen euro is inmiddels 82 miljoen euro wegbezuinigd. Het resterende budget van 122 miljoen euro heeft tot nu toe slechts geresulteerd in een besteding van 5 miljoen euro.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie desgevraagd meegedeeld. De 5 miljoen euro is uitgegeven aan inplaatsing van de melkveehouderij in de Veenkoloniën en aan 2 projecten in Limburg (Evertsoord-Grauwveen en Heukelomse Beek). Voor een aantal andere projecten is nog eens 3 miljoen euro gereserveerd en er zou nog voor 4 miljoen euro aan projecten in de pijplijn zitten, aldus de woordvoerder. Om wat voor projecten het hierbij gaat is niet duidelijk.

De bestedingen blijven daarmee flink achter bij de planning. Volgens de meerjarenbegroting die het toenmalige kabinet in 2001 opstelde zou in de periode 2003-2005 al een kleine 60 miljoen euro moeten zijn besteed.

Vorig jaar al besloot minister Veerman het roer om te gooien en het geld breder in te zetten, voor landinrichting, kavelruil, koe-in-wei projecten en landschapsbehoud. De Kamer nam onlangs een motie aan om de 50 miljoen euro die voor landschapsbehoud is gereserveerd ook voor herverkaveling uit te trekken.

2,4 miljoen naar blauwebessenteelt in plaats van naar extensivering melkveehouderij

Een van de weinig projecten die Koopmansgeld tegemoet konden zien is de landinrichting Evertsoord-Grauwveen. Volgens Martijn Schraven (DLG Zuid) is 2,4 miljoen euro gereserveerd. Het geld gaat onder meer naar een nertsenhouder, die zijn tweede tak, blauwe bessen, wil uitbreiden. Ook andere blauwebessentelers nemen eraan deel. Maar het geld was toch bedoeld voor extensivering van de melkveehouderij? Schraven: "Het gaat erom dat de juiste teelt op de juiste plaats komt. Blauwe bessen kunnen goed tegen natuur aan. Dat is dan toch fantastisch?"

Bron: Agrarisch Dagblad

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief