Nieuw VN-rapport: wereld­wijde krimp veestapel van levens­belang


PvdD roept Kabinet op tot actie

8 augustus 2019

Indien we niet in staat zijn ons landgebruik en voedselsysteem aan te passen, zal het onmogelijk blijken om de temperatuurstijging op aarde tot een veilig niveau te beperken. Dat stelt het IPCC in een nieuw baanbrekend rapport over het verband tussen landgebruik en de opwarming van de Aarde. De Partij voor de Dieren roept het kabinet op om in lijn met de conclusies van het rapport actie te ondernemen.

Honderdzeven experts uit tweeënvijftig landen schreven mee aan een analyse van meer dan zevenduizend studies en in de samenstelling van het rapport werden meer dan 28.000 commentaren verwerkt. De bevindingen geven zowel reden tot zorg als hoop, stelt Kamerlid Lammert van Raan. Wanneer we niet in staat zijn ons landgebruik en voedselsysteem aan te passen, dreigt er al in 2050 een wereldwijd voedseltekort. Maar het ligt nog in onze eigen handen om hier iets aan te doen. Dan moeten we wel verder gaan dan alleen de energie- en transportsector aanpakken; ook ons landgebruik en voedselsysteem moeten drastisch worden hervormd om daarmee ontbossing tegen te gaan. Met andere woorden: de wereld heeft bomen nodig, geen vlees.

Forse krimp van de wereldwijde veestapel is daarbij onvermijdelijk en van absoluut levensbelang, aldus het IPCC. Het grootschalig aanleggen van bossen, dat wil zeggen het creëren van zogenaamde ‘natuurlijke buffers’, is een van onze belangrijkste wapens tegen klimaatverandering, terwijl het landgebruik door de veehouderij een van de grootste veroorzakers van ontbossing en daarmee van klimaatverandering is. De veehouderij legt een dermate grote claim op het landgebruik dat het een enorme sta-in-de-weg is van effectief klimaatbeleid. De Partij voor de Dieren roept het kabinet specifiek op om groot in te zetten op het stimuleren van vegetarische en volledig plantaardige diëten, omdat een verschuiving naar deze diëten nu ook volgens het IPCC enorme kansen biedt om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

Daarbij hoort ook een herziening van de Schijf van vijf, zodat deze ook rekening houdt met de gevolgen voor het klimaat van ons voedselsysteem, stelt Van Raan in zijn Kamervragen. ‘Vindt u het getuigen van struisvogelpolitiek om wel in te zetten op het tegengaan van voedselverspilling, maar niet in te zetten op de eiwittransitie (van dierlijke naar plantaardige eiwitten), omdat uit het IPCC-rapport immers blijkt dat de consumptie van dierlijke producten een veel grotere milieu- en klimaatimpact heeft dan het voedsel dat we weggooien?’ vraagt Van Raan.

Gerelateerd nieuws

29 juli: de voorraadkast van de Aarde is leeg, de supermarkten puilen uit

Vandaag op 29 juli zijn de hernieuwbare voorraden die onze planeet ons kan bieden opgesoupeerd. De Aarde biedt genoeg voor ie...

Lees verder

Politie Den Haag: verkoop ’kadavers’ op straat legaal tijdens offerfeest

Afgelopen zondag plaatste de politie-eenheid Den Haag een bericht op Twitter, waarin werd gemeld dat het ‘verkopen van kadav...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief