In memoriam Nicolaas Gerard Pierson


13 augustus 2007

Op 12 augustus 2007 is Nicolaas.G.Pierson overleden. Hij werd 53 jaar. Niek Pierson was een heel bijzonder mens. Hij vertelde ons zijn levensverhaal en de manier waarop hij met de Partij voor de Dieren in contact kwam tijdens ons partijcongres op 14 mei 2006 in Antropia in Driebergen. U kunt het hier integraal teruglezen.

Niek Pierson was een man met bijzonder oog voor duurzaamheid en mededogen. Zijn wijze van opereren was bedachtzaam en bescheiden, maar vastberaden. Zijn zachtaardigheid zal in onze herinnering bewaard blijven. Toen hij in de media werd aangevallen op de wijze waarop zijn onderneming klamboes produceerde –terwijl hij bij de productie juist een ongekend grote zorgvuldigheid en ethisch besef aan de dag legde- reageerde hij ingetogen: “mogelijk heb ik het verhaal niet helemaal goed verteld aan de journalist”.

Eén van de dromen van Niek Pierson was de terugkeer van sociale rechtvaardigheid in de politiek en een ethisch reveil met betrekking tot dieren, natuur en milieu.

Zijn naamgenoot Nicolaas.G.Pierson die premier was van 1897 tot 1901, voerde vanuit de Liberale Unie het “kabinet van de sociale rechtvaardigheid” aan dat bekend werd door onder meer wetten tegen kinderarbeid, de Leerplichtwet, de Woningwet en de Wet op de ongevallenverzekering.

Omdat Niek Pierson leed aan een ernstige ziekte, wist hij dat hij zelf niet de mogelijkheid had actief deel te nemen aan het socialer maken en verduurzamen van het politieke beleid.

Tijdens een interview met Milco Aarts, gepubliceerd in de Telegraaf van 31 december 2005 zei hij: "Als ik in de politiek iets te vertellen had, zou ik enorme belastingen leggen op dierlijke producten zodat een kip niet meer voor twee euro vijftig in de winkel ligt na een afschuwelijk leven. Ons DNA komt voor 98 procent overeen met die van een chimpansee en voor vijftig procent met een fruitvliegje. Een kip is in die zin ook een naaste verwante van ons."

Niek Pierson besloot mede daarom tot belangrijke steun aan de doorbraak van de Partij voor de Dieren, een doorbraak waaraan hij een wereldwijd belang toekende en die mede dankzij zijn inzet een feit werd. Hij noemde het “beste investering van mijn leven”.
In Niek Pierson verliezen we een persoonlijke vriend en verliest de wereld een markant mens met oog voor duurzaamheid. “De aarde is niet van ons, wij zijn van de aarde”

Vanuit zijn boeddhistische levensvisie had Niek Pierson de verwachting dat zijn inzet voor een betere wereld zal voortleven, ook na zijn afscheid.
Wij zullen daar ons uiterste best voor doen. Vanuit onze partij die Niek Pierson hielp groot maken en vanuit het wetenschappelijk bureau van de partij waarvan Niek Pierson naamgever is.
Wij wensen zijn vrouw Monica, zijn kinderen Niels en Nicolina en alle andere dierbaren die achterblijven heel veel kracht en sterkte om het verlies te dragen.
Boven het bericht van zijn afscheid in NRC van vandaag staat “dag allemaal, it was good to be here.”

Dag lieve Niek, het was goed dat je hier was!

Vogezen, 14 augustus 2007

Marianne Thieme

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief