Illegale jacht­par­tijen in Brabant zijn lang voort­woe­kerend kwaad


8 april 2008

De uitzending van NOVA waarin illegale jacht in Zuid- Nederland aan de kaak wordt gesteld, toonde schokkende beelden. Speciaal getrainde honden achtervolgen en verscheuren doodsbange hazen, reeën en konijnen. Dit onder luidkeelse aanmoediging en gelach van de hondeneigenaren, die duidelijk genoegen scheppen in de bloederige taferelen. Het is onaanvaardbaar dierenleed, veroorzaakt door een groep georganiseerde criminelen die zich niets gelegen laat liggen aan wettelijke regels. Meest schrijnend is echter dat veel van de beelden 10 jaar oud zijn en niets aan actualiteit hebben verloren. De Partij voor de Dieren heeft contact met een inspecteur van de Landelijke Inspectie Dienst van de Dierenbescherming die 14 jaar geleden op uitnodiging van de illegale jagers beelden maakte van deze misselijk makende praktijken. De illegale jagers voelden zich zo onaantastbaar dat ze er genoegen in schepten te laten zien wat ze allemaal misdeden in het veld.

Politie en justitie hebben kennelijk andere prioriteiten en laten het toezicht in het buitengebied vrijwel geheel over aan hobbyjagers en jachtopzichters in particuliere dienst. Het is ergerlijk dat die opnieuw een slaatje proberen te slaan uit de terechte publieke verontwaardiging, door zichzelf te profileren als “de goeie jagers” en op te roepen om samen met dierenbeschermers deze misstanden te lijf te gaan.

Dat is echter geen werk voor hobbyisten en belangenbehartigers. De bestrijding van dit soort georganiseerde criminaliteit hoort in handen van de overheid en zal met kracht ter hand genomen moeten worden. De ministers van justitie, LNV en Binnenlandse Zaken hebben heel wat uit te leggen over het ongemoeid en ongestraft laten van dit soort grootschalige georganiseerde misdaad die dieren degradeert tot lustobject voor zieke geesten. Ook de restauranthouders die wild van dergelijke misdadigers afnemen, zouden hard moeten worden aangepakt!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief