Minister moet gepri­va­ti­seerde vlees­keuring voor­leggen aan Europa


8 april 2008

Tweede kamer wil oordeel van de Europese Commissie

Den Haag 8 april 2008 - Naar aanleiding van de aanhoudende berichtgeving over misstanden in de vee- en vleessector heeft de kamer een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin het kabinet wordt opgedragen de uitbesteding van vleeskeuringen aan het private bedrijf KDS te laten toetsen door de Food and Veterinary Office en de Europese Commissie. De motie werd gesteund door PvdA, CU, SP, GroenLinks en D66.

De keuringen van vlees zijn bijzonder actueel geworden, door de misstanden in o.m. het slachthuis in Leeuwarden. Die keuringen zijn door de VWA uitbesteed aan het private bedrijf KDS BV dat onder supervisie staat van de Nijmeegse rector magnificus Kortmann, de Limburgse ex-gouverneur Kremers en de vleestycoon Swinkels van de Van Drie Groep. Merkwaardig genoeg is dit commerciële bedrijf vrijgesteld van vennootschapsbelasting en ontplooien zusterondernemingen activiteiten die tot belangenverstrengeling kunnen leiden, zoals het verzekeren tegen afkeuring van slachtvee.

De Europese regels verbieden het uitbesteden van slachtkeuringen aan private partijen. De Partij voor de Dieren is blij met de steun vanuit de kamer voor een kritische doorlichting van de KDS constructie. De privatisering van de vleeskeuringen heeft veel onrust veroorzaakt binnen de Voedsel en Waren Autoriteit en heeft ertoe geleid dat veel keurmeesters de dienst verlaten hebben. De keuringen worden nu uitgevoerd door zogenoemde ‘keuringsassistenten’ met een minimaal opleidingsniveau. Klokkenluiders reppen over ‘stratenmakers en behangers die tijdens een spoedopleiding van 4 maanden worden opgeleid tot keuringsassistent’.

Marianne Thieme: “het is onbestaanbaar dat de slager z’n eigen vlees keurt. Een uitgelekt rapport van Ernst & Young geeft aan dat als gevolg van deze privatisering alle lusten bij het bedrijfsleven terecht komen en alle lasten bij de overheid. De overheveling heeft de overheid meer dan 50 miljoen euro gekost en kost de belastingbetaler nu jaarlijks nog 5 miljoen euro. Erger nog is dat de voedselveiligheid onvoldoende gewaarborgd lijkt met deze privatiseringsoperatie die zal moeten worden teruggedraaid wat de Partij voor de Dieren betreft.”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief