Hoor­zitting biotech­no­logie bij dieren op donder­dag­avond 15 december aanstaande


1 december 2005

Het is in Nederland verboden om het genetisch materiaal van dieren te wijzigen en om biotechnologische handelingen bij een dier of embryo toe te passen, tenzij de minister van LNV hiervoor een vergunning afgeeft. Onder het verrichten van biotechnologische handelingen bij dieren wordt het volgende bedoeld: handelingen die nodig zijn om transgene ofwel genetische gemodificeerde dieren te maken. Deze vergunningplicht is geregeld in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren.

Hoe het proces van het maken van transgene dieren precies verloopt en welke handelingen hiervoor bij de dieren worden verricht, is uiteengezet in een kort rapport van de Wetenschapswinkel van de Univerisiteit Utrecht. Het rapport "De muis achter het transgene diermodel" is geschreven door biologie-studente Sanne Jense en kunt u hier (gratis) downloaden.

Ontwerpbesluit vergunning biotechnologische handelingen bij dieren

De Minister van LNV heeft bekend gemaakt dat hij in het kader van het Besluit Biotechnologie bij dieren het voornemen heeft een vergunning te verlenen voor het verrichten van biotechnologische handelingen bij muizen aan het Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam te Amsterdam, RBD0180(J05). Het onderzoek richt zich op het maken van muismodellen teneinde de mechanismen achter aangeboren hartafwijkingen, ritmestoornissen en hartfalen op te helderen.

Een ieder kan tegen het ontwerpbesluit gemotiveerde schriftelijke bedenkingen inbrengen. Bij voldoende belangstelling zal ook een vrij toegankelijke hoorzitting worden georganiseerd over het ontwerpbesluit, tijdens welke mondelinge bedenkingen kunnen worden ingebracht. De aanvrager is hierbij aanwezig. Deze hoorzitting vindt plaats op donderdagavond 15 december om 19.30 uur in het Ministerie van LNV, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag.

Belangstellenden dienen zich hiervoor tijdens kantooruren en uiterlijk 13 december voor 12.00 uur telefonisch aan te melden (078-6395490) of via Biotechnologie@minlnv.nl. Voor het bijwonen van de hoorzitting is legitimatie verplicht. Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken worden op verzoek gratis toegestuurd.

Een aantal leden van de Partij voor de Dieren zal de hoorzitting bezoeken en mogelijk zullen zij een vooroverleg organiseren. Wanneer u de hoorzitting wilt bezoeken en van te voren met partijgenoten wilt overleggen, meld u dan aan via info@partijvoordedieren.nl. Vermeld als onderwerp s.v.p. "Vooroverleg hoorzitting biotechnologie".

Links: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ROAR (overzicht met alle wetteksten die betrekking hebben op dieren)

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief