Hitte gevaarlijk voor dieren


13 juli 2010

Deze zomer kent al veel hete dagen en dus is het van belang voldoende verkoeling te vinden. Ook dieren hebben last van de hitte en hebben extra aandacht nodig. Jaarlijks bezwijken er tientallen huisdieren onnodig aan oververhitting. Weidedieren raken oververhit zonder beschutting en landbouwhuisdieren op transport lijden zichtbaar. De Partij voor de Dieren stelt haar zorgen regelmatig aan de orde en pleit voor effectieve maatregelen om oververhitting tegen te gaan. Verder roept de partij huisdiereigenaren op extra goed te letten op hun dieren bij hoge temperaturen.

Helaas zijn er ook dit jaar weer meldingen binnen gekomen van honden die opgesloten zitten in warme auto’s, met soms de dood als gevolg. Het is zeer zorgelijk dat er ieder jaar weer honden bezwijken in oververhitte auto’s, daarom stelde de Partij voor de Dieren in 2008 al Kamervragen. De partij heeft gevraagd om extra politiecontrole tijdens de zomerweken om te controleren of er geen dieren opgesloten zitten in geparkeerde auto’s. Daarnaast vroeg de partij om een voorlichtingscampagne vanuit de overheid om huisdiereigenaren te waarschuwen voor de gevaren van oververhitting.

Veel huisdieren kunnen niet goed tegen de warmte, omdat ze niet zoals mensen zweetklieren hebben om de warmte af te voeren. Oververhitting kan gevaarlijk en zelfs dodelijk zijn, wat extra aandacht is dus noodzakelijk. De Dierenbescherming heeft op haar website handige zomertips staan om huisdieren koel te houden. Klik hier voor de informatie.

Ook de landbouwhuisdieren hebben te lijden onder de hoge temperaturen. Vorige week illustreerden beelden hoe hoog het kwik kan oplopen in een veetransportwagen. De Partij voor de Dieren vindt dat onacceptabel en vroeg om een verbod op veetransport in te voeren op dagen dat het kwik boven de 28 graden uitkomt. Daarnaast pleit de Partij voor de Dieren al jaren voor het verplichten van beschutting voor weidedieren zodat zij bij extreme weersomstandigheden kunnen schuilen of schaduw kunnen vinden.

Relevante Kamervragen:

Kamervragen aan de ministers van Justitie en LNV over preventieve maatregelen tegen oververhitting bij huisdieren tijdens de zomer
Kamervragen aan de minister van LNV over beschutting voor weidedieren tegen extreme weersomstandigheden
Kamervragen aan de minister van VROM en LNV over gemeentelijke tegenwerking bij het plaatsen van schuilhutten voor dieren
Kamervragen aan de minister van LNV over oververhitte varkens op transport

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil snelle aanpak stalbranden

Partij voor de Dieren wil snelle aanpak stalbranden De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over het grote aanta...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil vervuilende bedrijven sneller sluiten

De Partij voor de Dieren wil dat bedrijven die zich niet houden aan milieuvoorschriften sneller worden gesloten. In de prak...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief