Partij voor de Dieren wil vervui­lende bedrijven sneller sluiten


20 juli 2010

De Partij voor de Dieren wil dat bedrijven die zich niet houden aan milieuvoorschriften sneller worden gesloten. In de praktijk blijkt dat provincies en gemeenten die in actie willen komen tegen een bedrijf dat stelselmatig de milieunormen overtreedt, nauwelijks kunnen optreden.

Zo heeft de provincie Overijssel de grootst mogelijke moeite om een grindbedrijf in Almelo aan te pakken, terwijl gebleken is dat dit bedrijf ernstig vervuilide grond tegen de regels in, regelmatig heeft verkocht als bouwstof. Daardoor kwam dit gevaarlijke afval in het milieu terecht. Zelfs het herhaaldelijk opleggen van dwangsommen bleek geen einde te maken aan de overtredingen. De provincie Overijssel heeft daarop besloten de milieuvergunningen van het bedrijf in te trekken, maar of dat daadwerkelijk gaat lukken is zeer de vraag.

De Partij voor de Dieren vindt dat het makkelijker moet worden om milieuvergunningen in te trekken als bedrijven zich niet aan de regels houden. Dat kan door bijvoorbeeld de vergunning op voorhand slechts voor een bepaalde periode te verlenen, waarna telkens opnieuw getoetst kan worden of het bedrijf een dergelijke vergunning wel verdient. Een dergelijk systeem biedt een betere bescherming voor milieu en volksgezondheid omdat zo ook periodiek kan worden bekeken of de voorschriften nog wel kloppen. Een milieuvergunning blijft dan niet meer tot in lengte van dagen geldig, maar wordt pas verlengd als aan strenge(re) voorwaarden is voldaan. Dat dit nodig is blijkt in de gemeente Zoetermeer, waar aan het bedrijf Sterigenics, dat jarenlang te hoge concentraties van het kankerverwekkende ethyleenoxide heeft uitgestoten, ten onrechte een milieuvergunning is verleend. In de huidige systematiek is het vrijwel onmogelijk om deze vergunning weer in te trekken, terwijl het milieu en de volksgezondheid aantoonbaar te lijden hebben van de activiteiten van dit bedrijf.

Het ministerie van VROM heeft de afgelopen jaren diverse adviezen gekregen over herziening van de milieuvergunningsystematiek. Het ministerie heeft daar toe tot nu toe echter niets mee gedaan. Esther Ouwehand heeft de minister gevraagd alsnog tot wijziging over te gaan.

Esther Ouwehand: "De overheid moet de bescherming van het milieu en de volksgezondheid voorop stellen, niet de bescheming van bedrijfsbelangen. Een systeem waarin vergunningen altijd maar geldig blijven, ook als een bedrijf zich aantoonbaar niet aan de regels houdt, klopt gewoon niet. We moeten toe naar een stelsel van tijdelijke vergunningen want alleen zo kun je onwillige bedrijven dwingen de normen na te leven. Wie zich netjes aan de regels houdt, krijgt gewoon een nieuwe vergunning. Wie dat niet doet, heeft twee keuzes: of zijn leven beteren, of zijn bedrijf sluiten."

Klik hier voor de Kamervragen

Gerelateerd nieuws

Hitte gevaarlijk voor dieren

Deze zomer kent al veel hete dagen en dus is het van belang voldoende verkoeling te vinden. Ook dieren hebben last van de hit...

Lees verder

Dolfijnenslachting Faröer-eilanden moet stoppen!

Den Haag, 27 maart 2010 – De Partij voor de Dieren vraagt opnieuw aandacht voor de barbaarse dolfijnenjacht op de Faeröer eil...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief