Opinie: Gezocht: een onpar­tijdige onder­ko­ningin


6 oktober 2011

Zeer binnenkort zal minister Donner in overleg met de Minister President een advertentie plaatsen in de Staatscourant, met de vacature voor een nieuwe vicevoorzitter van de Raad van State.
Een functie die tot op heden via partijpolitieke lijnen werd ingevuld, maar die nu volgens de belofte van het kabinet zal worden vervuld na een open en transparante procedure.

Anders dan bij de benoeming van burgemeesters, commissarissen van de Koningin, secretarissen- en directeuren-generaal, griffiers en plaatsvervangende griffiers van de
Eerste en de Tweede Kamer, leden van de Raad van State en van de Algemene Rekenkamer, bestuurders van de publieke omroep, kroonleden van de Sociaal-Economische Raad, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, het Commissariaat voor de Media en allerlei andere zelfstandige bestuurs- en adviesorganen, zal de keuze ditmaal niet beperkt worden tot de circa 2% van de Nederlanders die lid is van een politieke partij of zelfs tot de 0,2% van de bevolking die actief is binnen de politiek. Elke Nederlander zal kunnen solliciteren en bij gelijke geschiktheid ligt het voor de hand dat vrouwelijke kandidaten te voorkeur zullen genieten.

De voorzitter van de Raad van State zal immers naar verwachting binnenkort een man zijn, en binnen het kabinet zijn vrouwen ook zeer ondervertegenwoordigd. Juist waar voor het voorzitterschap bepalend is waar iemands wieg gestaan heeft, ligt het voor het vice-voorzitterschap voor de hand niet te putten uit schaarse bronnen, maar een brede zoektocht in te zetten naar de beste kandidaat.

Natuurlijk zou het kunnen dat de man die de advertentie in de Staatscourant plaatst ook meteen de beste kandidaat voor de functie is, maar wie die overtuiging is toegedaan zou zich de advertentiekosten kunnen besparen. Juist in een tijd waarin het vertrouwen van de burgers in de politiek tot een dieptepunt is gedaald, passen geen partijpolitieke spelletjes.
Wil de politiek serieus genomen worden en het aanzien van haar hoogste rechtscollege niet schaden, dan kan Piet-Hein Donner niet de nieuwe onderkoning van Nederland worden.
In een rapport van de Europese commissie werd vorig jaar nog gesteld dat meer vrouwen in topfuncties de sleutel zouden vormen tot meer (duurzame) economische groei en ook het kabinet heeft het benoemen van meer vrouwen in topfuncties uitgeroepen tot speerpunt van beleid. De Nederlandse grondwet maakt in artikel 3 duidelijk: alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. Dat is de grondwettelijke norm sinds 1815, in 1983 nog versterkt met een discriminatieverbod in artikel 1

Dat zou ook van toepassing moeten zijn bij één van de belangrijkste benoemingen die Nederland kent. Wie de burger serieus neemt plaatst geen advertenties voor een vacature die binnenskamers al vervuld is. En al helemaal niet wanneer de afzender van de advertentie tevens in de sollicitatiecommissie blijkt te zitten en uiteindelijk benoemd wordt. Met velen hoop ik op een capabele vrouw die onze huidige koningin, onze toekomstige koning en het door mannen gedomineerde kabinet van wijze adviezen kan dienen.

Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief