Kabinet kijkt opnieuw naar verbod land­bouwgif


4 december 2014

Staatssecretaris Dijksma kijkt opnieuw naar de mogelijkheden om omstreden landbouwgif te verbieden. Dat zegde zij vandaag toe in reactie op een actieplan van de Partij voor de Dieren. Kamerlid Esther Ouwehand presenteerde het plan omdat eerder aangenomen moties om bestrijdingsmiddelen te verbieden niet worden uitgevoerd.

Het gaat onder meer om neonicotinoïden, die gevaarlijk zijn voor bijen en vogels. De regering meende deze gifstoffen niet van de markt te kunnen halen, omdat ze dan aangeklaagd zou kunnen worden door de producenten van het gif. Uit het actieplan dat Ouwehand tijdens het debat over bestrijdingsmiddelen overhandigde, blijkt dat de regering wel degelijk maatregelen kan treffen gebaseerd op het voorzorgsbeginsel. Het kabinet beloofde de door de Partij voor de Dieren gepresenteerde oplossingen serieus te bestuderen en komt met een reactie op het stuk.

Nederland staat in de top 3 van landen met het hoogste gifgebruik per hectare. De natuur en de volksgezondheid ondervinden daar ernstige schade van. Onder aanvoering van de Partij voor de Dieren is de zorg over het hoge gifgebruik in de Nederlandse landbouw de afgelopen jaren gegroeid in het parlement. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde voorstellen om een aantal zeer gevaarlijke bestrijdingsmiddelen te weren van de akkers en de schappen: neonicotinoïden, glyfosaat, schimmelbestrijders en het grondontsmettingsmiddel metam-natrium. Esther Ouwehand: “De Kamer is duidelijk: volksgezondheid en milieu gaan boven de economische belangen van gifproducenten. Hier geldt dus het voorzorgsbeginsel. De regering heeft de wettelijke mogelijkheden om het voorzorgsbeginsel toe te passen onvoldoende verkend en voerde de moties daarom niet uit. Ons actieplan biedt juridische mogelijkheden om natuur, milieu en volksgezondheid wel te beschermen tegen gifstoffen. Nu het kabinet heeft beloofd deze oplossingen serieus te onderzoeken komt uitvoering van de moties binnen bereik.”

Petitie
Het gifgebruik zorgt voor veel onrust in de samenleving. Een petitie voor uitvoering van de moties van Esther Ouwehand werd dinsdag aan de Tweede Kamer aangeboden. In een paar dagen tijd werd deze petitie meer dan 62000 keer ondertekend. Omdat mensen nergens terecht kunnen met hun zorgen, richtte de Partij voor de Dieren eerder al het meldpunt Gifklikker.nl op.

Bekijk de bijdrage en het actieplan van Esther Ouwehand.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief