Geen vissers in zeere­servaat!


13 juni 2012

De Partij voor de Dieren wil het mogelijk maken om vissers te weren uit beschermde natuurgebieden op de Noordzee. Een amendement van Esther Ouwehand moet het leven in deze zeereservaten vrijwaren van de kwalijke gevolgen van de ongebreidelde visserij. De Tweede Kamer sprak vandaag mede op aandringen van de Partij voor de Dieren over het wijzigen van de Natuurbeschermingswet zodat gebieden op zee eindelijk beschermd kunnen worden. Staatssecretaris Bleker wil tegelijkertijd visserij echter uitsluiten van de werking van deze wet. Dat zou betekenen dat alleen vissers zich niets hoeven aantrekken van de nieuwe regels die het kwetsbare leven op zee moeten beschermen.

De biodiversiteit in de Noordzee staat onder grote druk. De Noordzee is één van de meest intensief gebruikte zeegebieden ter wereld. Bijzonder bodemleven verdwijnt en karakteristieke vissoorten worden bedreigd door de negatieve invloeden van visserij, maar ook van scheepvaart, zandwinning, baggerstort, militaire oefeningen, aanleg van kabels en leidingen, olie- en gasplatforms en windmolenparken. De Partij voor de Dieren hamert al jaren op het belang van het aanwijzen van beschermde zeereservaten. Maar een zeereservaat is pas een reservaat als het gebied wordt beschermd tegen alle negatieve invloeden, dus ook tegen visserij. Staatssecretaris Bleker wil de regelgeving over visserij liever overlaten aan Europa. Met het amendement van Esther Ouwehand kan Nederland zelf beslissen over de voorschriften voor vissers in Nederlandse zeereservaten.

Ouwehand: “Zeevisserij is een van de meest schadelijke activiteiten op zee. Als we de natuurgebieden niet behoeden voor de allesvernietigende sleepnetten die de bodem omwoelen en een waar slagveld achterlaten gaat de natuur op zee letterlijk naar de haaien. Zeereservaten moeten plekken zijn waar vispopulaties kunnen herstellen en bodemleven kan opbloeien. Het plan van de staatssecretaris staat daar haaks op. Daarom wil de Partij voor de Dieren beschermde gebieden sluiten voor visserij”

Na de wetswijziging zullen de gebieden de Doggersbank, de Klaverbank, en het Friese Front eindelijk worden beschermd. Maar de gebieden beslaan slechts een deel van de natuurlijke rijkdom van de Noordzee. Belangrijke andere gebieden als de Centrale Oestergronden, het Noordkromp-gebied, de Borkumse Stenen, de Bruine Bank, de Zeeuwse Banken en de Gasfonteinen zullen ook de beschermde status moeten krijgen die zij verdienen.

De Partij voor de Dieren wil ook dat er speciale aandacht komt voor scheepswrakken. Veel soorten die op scheepswrakken leven komen nergens anders voor in de Noordzee. Via een amendement vraagt Ouwehand om de bescherming van ecologisch waardevolle scheepswrakken een plek te geven in de wet.

Foto: Saxifraga.nl

Klik hier voor de bijdrage van Ouwehand Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet.

Klik hier voor het Amendement Ouwehand beschermen scheepswrakken als ‘beschermde leefomgeving’.

Klik hier voor het Amendement Ouwehand reguleren visserij in zeereservaten middels natuurbeschermingswet.

Gerelateerd nieuws

Koffeman vraagt hoofdelijke stemming wetsvoorstel verdoofd slachten

In de Eerste Kamer heeft senator Niko Koffeman een hoofdelijke stemming aangevraagd over het wetsvoorstel dat het onverdoof...

Lees verder

Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel tegen onverdoofd ritueel slachten

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden verworpen. Was in de Tweede kame...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief