Geen bodem­ver­sto­rende visserij Doggersbank!


22 maart 2016

De Partij voor de Dieren wil dat er geen bodemverstorende visserij komt in een natuurgebied in de Noordzee. Het beschermde deel van de Doggersbank behoort tot het zeer kleine deel (0,25%) van de Noordzee dat nu visserijvrij is. Het kabinet moet een streep zetten door experimenten met flyshootvisserij in juist dat gebied, aldus Kamerlid Frank Wassenberg, die hierover vandaag een motie indient.

De Noordzee, met haar rijke biodiversiteit, verkeert in kritieke toestand, doordat zij vooral beschouwd wordt als particulier visgebied. Kwetsbare leefgemeenschappen op de zeebodem zijn aangetast, grote vissen zoals haaien en roggen zijn zeldzaam en de steur is allang verdwenen.

De Partij voor de Dieren wil, als een van de vele maatregelen om de Noordzee te redden, dat er geen flyshootvisserij gaat plaats vinden in het beschermde deel van de Doggersbank. Kamerlid Frank Wassenberg dient vandaag een motie in om de plannen voor experimenten met deze bodemverstorende visserstechniek, waarbij touwen over de bodem slepen om stofwolken te veroorzaken die de vissen doen opschrikken, in dit natuurgebied te schrappen. Wassenberg: “De Doggersbank is cruciaal voor de biodiversiteit van de Noordzee. Slechts 0,25% procent van de Noordzee is visserijvrij en dan is het natuurlijk heel vreemd als je precies in dat gebied gaat experimenteren met dit soort technieken!”

De Partij voor de Dieren zet zich al lange tijd in voor een natuurnetwerk in de Noordzee en voor grotere visserijvrije zee-reservaten. De partij voelt zich gesteund door de groep wetenschappers die deze week pleit voor een drastische inperking van de visserij. In haar film “Sea The Truth” (2010) waarschuwt partijleider Marianne Thieme voor de zorgwekkende staat van de zeeën en het zeeleven als gevolg van menselijk handelen.

Gerelateerd nieuws

Europa legaliseert overbevissing

Overbevissing in Europa wordt structureel gelegaliseerd. Dat is het gevolg van het Meerjarig Visserijplan voor de Oostzee waa...

Lees verder

Kamervragen over ‘verdwenen’ waarschuwing tegen kinderarbeid Oekraïne op overheidswebsite

Marianne Thieme heeft Kamervragen gesteld over het verdwijnen van een waarschuwing, op de website van Rijksdienst voor Ondern...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief