Europa lega­li­seert over­be­vissing


17 maart 2016

Overbevissing in Europa wordt structureel gelegaliseerd. Dat is het gevolg van het Meerjarig Visserijplan voor de Oostzee waarover dinsdagavond een deal is gesloten tussen de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De Partij voor de Dieren waarschuwt dat het overeengekomen plan in strijd is met eerdere afspraken om overbevissing uiterlijk in 2020 te stoppen*. "Dit plan legaliseert niet alleen overbevissing in de Oostzee, maar indirect ook overbevissing in de Noordzee en andere EU-wateren," zegt Europarlementariër Anja Hazekamp, die namens de Partij voor de Dieren deelnam aan de onderhandelingen. Kamerlid Frank Wassenberg heeft Kamervragen gesteld over de rol van Nederland in de onderhandelingen.

De maandenlange onderhandelingen over het visserijplan voor de Oostzee liepen uiterst moeizaam. Het onderhandelingsteam van het Europees Parlement pleitte ervoor om overbevissing uiterlijk in 2020 te stoppen. "De visserij terugbrengen tot een duurzaam niveau is noodzakelijk om te voorkomen dat onze zeeën volledig worden leeggevist. Zeven van de acht vissoorten in de Oostzee zijn in gevaar door overbevissing en andere factoren. De Middellandse Zee is zeer ernstig bedreigd en ook in de Noordzee zijn vispopulaties in de problemen. Het meerjarenplan voor de Oostzee was een kans om een start te maken overbevissing aan te pakken," aldus Hazekamp.

Nederland en andere EU-landen weigerden tijdens de onderhandelingen echter om een duurzame visserijgrens te accepteren. "De EU-lidstaten bleven uitzonderingen bedingen om toch méér te mogen vissen. Een meerderheid van het onderhandelingsteam is onder grote druk van de lidstaten en de Europese Commissie overstag gegaan. De gevolgen zijn groot en zullen niet beperkt blijven tot de Oostzee," zo waarschuwt de Partij voor de Dieren, die niet akkoord ging met de overbevissingsdeal.

"Het Oostzeeplan zal ook als uitgangspunt gelden voor de Noordzee, de Middellandse Zee en andere Europese wateren. Structurele overbevissing in Europa wordt daarmee gelegaliseerd," aldus Anja Hazekamp.

Er is nog één kans om de legalisatie van overbevissing tegen te houden. Het voltallige Europees Parlement moet het plan nog goedkeuren in een plenaire stemming met alle 751 leden.

De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren zet vraagtekens bij de rol die Nederland heeft gespeeld bij het tot stand komen van het Oostzeeplan. Kamerlid Frank Wassenberg heeft Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Van Dam over de Nederlandse inzet tijdens de onderhandelingen.
---

*Artikel 2.2 van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (EC verordening 1380/2013) stelt dat: Teneinde het doel van een geleidelijk herstel en behoud van populaties van visbestanden boven een biomassaniveau dat de maximale duurzame opbrengst (MSY) kan opleveren, te bereiken, wordt het MSY exploitatieniveau indien mogelijk in 2015, en geleidelijk toenemend voor alle bestanden uiterlijk 2020 verwezenlijkt.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief