Je bent een rund als je met melk stunt


2 juni 2008

Al dagenlang blokkeren melkveehouders in Nederland en Duitsland de ingang van zuivelfabrieken om te voorkomen dat er melk wordt afgeleverd. Elke dag wordt melk van duizenden koeien weggegooid of op het boerenland verspreid. Op deze wijze proberen de melkveehouders een hogere prijs voor hun melk af te dwingen. De Partij voor de Dieren vindt het verspillen van melk onaanvaardbaar; zeker nu er een wereldwijde voedselcrisis heerst. Zij heeft hierover Kamervragen gesteld.

Tienduizenden liters melk die met giertanks over de akkers uitgegoten worden zijn het toonbeeld van de paniek die zich kennelijk van boeren meester maakt nu ze erachter komen dat het systeem waarin ze zo lang geloofd hebben vast aan het lopen is. De boer krijgt voor een liter melk rond de dertig eurocent. In ieder geval minder dan een consument betaalt voor een fles mineraalwater.

Daar moet iemand iets aan tekort komen: de boer en de koe. Er wordt geen eerlijke prijs betaald voor de melk en daar wordt niet alleen de boer, maar vooral de koe de dupe van. Koeien die omwille van intensivering en efficiëntie steeds verder worden uitgemolken. Het verspillen van kostbare eiwitten is onethisch. Het is niet uit te leggen dat bijna een miljard mensen honger lijden, terwijl Nederlandse melkveehouders melk weggooien om begrip te vragen.

Het melkquotum zal komende jaren worden verruimd en in 2015 worden afgeschaft. De boerenorganisaties zetten in op versnelde verhoging van de melkproductie. Dit zal uiteindelijk uitmonden in een doodlopende weg. De veehouderij is nu al de belangrijkste veroorzaker van broeikasgassen en ammoniakuitstoot in de landbouw. De koeien die steeds vaker jaarrond op stal staan roepen grote maatschappelijke weerstand op. De huidige trend van productieverhoging en schaalvergroting zal die negatieve effecten alleen maar doen toenemen.

Oude wetmatigheden zoals ‘stilstand is achteruitgang’ zullen herijkt moeten worden. Boeren die over enkele jaren nog iets in de melk te brokkelen willen hebben nemen alleen initiatieven waaruit respect voor mensen, dieren en milieu blijkt. De witte motor sputtert, het is tijd voor een nieuw vehikel!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief