Eurokritiek met oog voor kansen


18 april 2014

“De Europese Unie reduceert burgers tot consumenten en belastingbetalers en dieren tot consumptieartikelen”, zegt senator Niko Koffeman. Hij sprak deze week over Europa tijdens de jaarlijkse Algemene Europese Beschouwingen in de Eerste Kamer. De Partij voor de Dieren pleit voor een democratischer Europa, minder macht naar Brussel en vooral een leefbare Europese samenleving.

De Partij voor de Dieren wil een Europa dat zowel mensen als dieren de mogelijkheid geeft om een goed leven te hebben. Zo’n Europa bestaat uit zelfstandige landen die democratisch besluiten om grensoverschrijdende onderwerpen gezamenlijk aan te pakken. De Partij voor de Dieren wil geen nieuwe bevoegdheden overdragen aan Brussel. Als daar toch plannen voor zijn, moet de bevolking zich daar via een referendum over uit kunnen spreken.

Landbouwsubsidies
Landbouw en visserij vormen de grootste kostenposten van de EU. Formeel is de VVD tegen subsidies, en de PvdA beloofde de kiezers het landbouwbeleid drastisch te hervormen. Maar de staatssecretaris van Landbouw pleit in Brussel voor behoud van de gratis subsidies aan megastalboeren. Dit kabinet draagt ook op landbouwgebied steeds meer bevoegdheden over aan Brussel, waardoor dierenwelzijn en –gezondheid nog verder in de knel komen en waardoor het gesleep met dieren alleen nog maar toeneemt.

Leefbaarheid
Juist over belangrijke onderwerpen wordt steeds vaker in Brussel besloten. Zoals de landbouw. Zoals een bankenunie, waardoor het bankentoezicht nog verder in de problemen kan komen dan wanneer landelijke overheden verantwoordelijk zijn. Als banken in een bankenunie omvallen zullen ze immers toch wel gered worden op kosten van de Europese belastingbetaler. Of zoals de weinige regels die we hebben om onze planeet leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen. Het Nederlandse klimaat- en energiebeleid is afgeschaft, de normen zijn verlaagd tot het absolute Europese minimum. Eigenlijk wil het kabinet méér Europese regelgeving en minder nationale invloed.

Eurokritiek
Een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking is kritisch over Europa en mensen worden steeds kritischer. Eurokritiek komt steeds vaker van mensen die voorstander zijn van internationale samenwerking en solidariteit. Mensen die zich niet baseren op gevoelens van nationalisme of populisme, maar op mededogen en duurzaamheid. Mensen die zich oprecht zorgen maken over Europa. De Partij voor de Dieren is kritisch en ziet ook kansen voor de toekomst. “De Europese Unie is een potentieel platform voor vooruitgang, in plaats van het excuus voor stilstand en soms zelf achteruitgang, zoals het nu wordt gebruikt”, aldus Niko Koffeman.

Klik hier voor de gehele tekst

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief