Esther Ouwehand plukt mili­eu­vrien­de­lijkste bosje bloemen uit de Bollen­streek


4 september 2012

Tweede Kamerlid Esther Ouwehand bezocht vandaag een van de meest milieuvriendelijke bloemenkwekers van Nederland, Annemieke’s Pluktuin in Hillegom. De tuin is een van de weinige plekken in het land waar bloemen volledig biologisch – zonder landbouwgif – gekweekt worden. Het Tweede Kamerlid liet zich hier informeren over de werkwijze van deze milieuvriendelijke kwekerij en plukte uiteraard zelf een bosje bloemen. Na haar bezoek aan de bloementuin hield Esther Ouwehand tijdens een campagnebijeenkomst in Lisse een lezing over bijensterfte. De bij is één van slachtoffers van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op de bollenvelden.

Esther Ouwehand: “De prachtige pluktuin in Hillegom is een lichtpunt in de streek waar bloementelers op rücksichtsloze wijze enorme hoeveelheden landbouwgif over hun akkers sproeien. Voor onze eigen gezondheid en die van onze natuur is het cruciaal om dit gif te vervangen door biologische en organische alternatieven. Nu heeft Nederland nog de dubieuze eer om wereldwijd koploper te zijn in het gebruik van bestrijdingsmiddelen.”

Landbouwgif heeft ernstige gevolgen voor natuur, milieu en volksgezondheid. Experts waarschuwen al jaren voor de blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen. Het gif komt niet alleen in het oppervlaktewater terecht, maar verspreidt zich dankzij verwaaiing en verdamping ook kilometers in de lucht, om vervolgens neer te dalen in de tuinen en huizen van omwonenden.

Bijensterfte is een direct gevolg van het gebruik van landbouwgif. Deze sterfte kan zeer ernstige gevolgen hebben. Een derde van al het voedsel in de wereld is in meer of mindere mate afhankelijk van bestuiving door dieren, en in 80 procent van de gevallen vindt die bestuiving plaats door bijen. Ook in de vrije natuur zijn bijna alle planten afhankelijk van bestuivers als de bij. In Nederland komen nog ongeveer 350 wilde bijensoorten voor. Hiervan zijn er 188 met uitsterven bedreigd. Ook verontrustend is de sterfte onder honingbijen met meer dan 30 procent.

Terwijl de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie stelt dat het toelatingsbeleid in Nederland tien jaar achterloopt op de wetenschappelijke kennis over de effecten van landbouwgif, blijft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden middelen toestaan waarvan onbekend is wat de effecten op de volksgezondheid zijn. De Partij voor de Dieren wil dat er een grootschalig gezondheidsonderzoek komt voor omwonenden van landbouwgebieden en dat de middelen die nu zijn toegelaten, opnieuw worden getoetst aan veel strengere criteria. Vorig jaar heeft Esther Ouwehand mondelingen vragen gesteld over het gebruik van gif in de Bollenstreek. Vlak voor het reces heeft zij moties ingediend voor een tijdelijk verbod op bestrijdingsmiddelen en de uiteindelijke uitfasering van landbouwgif en kunstmest. Daarnaast heeft zij een motie ingediend voor het instellen van een teeltvrije zone langs oppervlaktewater.

Gerelateerd nieuws

Esther Ouwehand aan het roer bij Oud Amsterdamsch Plastic Visschen

Met Tweede Kamerlid Esther Ouwehand als kapitein aan boord heeft de Partij voor de Dieren afgelopen weekend voor de tweede ...

Lees verder

Actie tegen komst gigabedrijf voor plofkippen in Wieringermeer

Esther Ouwehand protesteerde gisteren tegen de komst van een gigabedrijf voor plofkippen in Wieringermeer (gemeente Hollan...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief