Esther Ouwehand bekijkt scha­de­lijke effecten van kolen­cen­trale op natuur in de Eems


31 augustus 2012

Esther Ouwehand was vandaag op bezoek in de Eemshaven, Delfzijl en Termunterzijl, en het daaromheen liggende Waddengebied en Eems-Dollard estuarium. Zij protesteerde daar samen met de afdeling Groningen van de Partij voor de Dieren tegen de komst van de energiecentrale die daar nu gebouwd wordt.

De Gedeputeerde Staten van Groningen (GroenLinks, D66, PvdA en VVD) staan ondanks kritiek van de Raad van State nog steeds achter de bouw van deze vuile energiecentrale. Ook kreeg Ouwehand een rondleiding van Herman Verheij, beleidsmedewerker gebiedsbescherming van de Waddenvereniging, die haar laat zien hoe de natuur rondom de Eemshaven bijna bezwijkt onder de druk van de plaatselijke industrie.

De Wadden vormen een uniek natuurgebied en de Eems is een van de laatste getijdenrivieren van West-Europa. De ecologische situatie is al jaren zorgwekkend, maar de overheid heeft hier geen verandering in weten te brengen. De komst van de kolencentrale zou de doodsteek betekenen voor het Eems-Dollard estuarium. De Partij voor de Dieren is daarom alleen al fel tegenstander van de komst van een nieuwe energiecentrale in de Eemshaven, die onaanvaardbare gevolgen met zich meebrengt voor de natuur en de dieren in het kwetsbare estuarium en schadelijk is voor onze gezondheid en het klimaat. Grote hoeveelheden CO2, fijnstof, zwavel- en stikstofoxiden, dioxine en giftige zware metalen als cadmium, thallium, kwik en lood worden de Groningse lucht in geblazen. De uitdieping van de Eems (voor de aanvoer van kolen- en biomassa) betekent een nog verdere aantasting van het toch al kwetsbare estuarium.

Esther Ouwehand: “Hoeveel natuur willen wij in Nederland opofferen voor vervuilende industrie? Verdere aantasting van het estuarium van de Eems zal onomkeerbare schade veroorzaken. Voor de Eems-Dollard dreigt een tweede Hedwige-klucht als keer op keer wordt gekozen voor korte termijn gewin. Daarom moet de bouw van de vervuilende energiecentrale zo snel mogelijk gestopt worden.”

De Partij voor de Dieren vindt het gebruik van fossiele energiebronnen een achterhaald concept. De partij wil daarom een bouwstop voor nieuwe kolen- en kerncentrales en de sluiting van bestaande centrales. Het verstoken van biomassa in de energiecentrale is geen oplossing: de meeste biomassa wordt geproduceerd uit maïs en palmolie. Dit bedreigt de voedselvoorziening, zorgt voor ontbossing en draagt vaak zelfs bij aan de opwarming van de aarde.

Ouwehand reikte tijdens haar bezoek aan Groningen een oorkonde uit aan het coöperatieve energiebedrijf Grunneger Power, die uitsluitend groene stroom aanbiedt die niet geproduceerd is met behulp van biomassa. “Biomassa is alles behalve duurzaam, daarvan kan je simpelweg geen groene stroom maken.” aldus Ouwehand.

Gerelateerd nieuws

Esther Ouwehand op pad met de Landelijke Inspectiedienst

Tweede Kamerlid Esther Ouwehand heeft deze week meegelopen met de Landelijke Inspectiedienst (LID). Samen met inspecteur E...

Lees verder

Esther Ouwehand protesteert tegen komst kalvermesterij in Randwijk

Vandaag was Esther Ouwehand op werkbezoek in Gelderland, waar zij protesteerde tegen de komst van een grote kalvermesterij...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief