Esther Ouwehand protes­teert tegen komst kalver­mes­terij in Randwijk


1 september 2012

Vandaag was Esther Ouwehand op werkbezoek in Gelderland, waar zij protesteerde tegen de komst van een grote kalvermesterij in het buitengebied van Randwijk. In de te realiseren stal zullen in totaal 1200 kalfjes worden vetgemest.

De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van kalvermesterijen zoals de geplande stal in Randwijk. Vleeskalveren zijn een 'bijproduct' uit de zuivelindustrie, waarin een koe jaarlijks wordt geïnsemineerd om een kalf te baren. Zo wordt haar melkproductie continu op gang gehouden door de melkveehouder. De kalfjes worden binnen een dag na de geboorte bij de moeder weggehaald en alleen gezet. Het merendeel, waaronder alle stiertjes, belandt in de kalvermesterij waar zij de rest van hun leven op kale roostervloeren staan en niet naar buiten kunnen. De melk die voor hen bestemd was gaat naar de supermarkt.

In Nederland komen elk jaar meer dan 900.000 kalveren terecht in kalvermesterijen. De Nederlandse kalversector importeert jaarlijks ook nog eens meer dan 800.000 kalfjes die via lange diertransporten uit heel Europa naar Nederland worden versleept. Samen met de kalfjes uit de Nederlandse melkveehouderij worden zo ieder jaar meer dan 1,5 miljoen kalfjes geslacht in ons land. Aan het einde van hun leven wordt daarnaast een groot deel van de kalveren, ieder jaar 125.000, opnieuw op transport gezet om te worden geslacht in een Zuid-Europees slachthuis.

Voorafgaand aan de protestactie tegen de nieuwe kalvermesterij in Randwijk bracht Ouwehand een bezoek aan een melkveehouder in Halle, die zijn koeien in een familiekudde houdt. Kalfjes worden daar na de geboorte bij de moeder gehouden waardoor meer recht wordt gedaan aan het natuurlijk gedrag en de natuurlijke behoeften van deze sociale dieren. Koe en kalf lopen hier samen in de wei.

De Partij voor de Dieren wil een einde aan de kalvermesterij en het gesleep met kalfjes door heel Europa. De huisvesting en verzorging van dieren moet in overeenstemming zijn met hun aard en gedrag. Dieren met een grote zorg- en zoogbehoefte, zoals koeien en kalfjes, mogen dus niet binnen een dag van elkaar worden gescheiden zoals nu standaard gebeurt. De partij pleit onder meer voor een forse krimp van de (melk)veestapel om ruimte te maken voor een humane behandeling van dieren. Ook de enorme problemen die de veehouderij met zich meebrengt voor natuur, milieu, klimaat, voedselzekerheid en volksgezondheid kunnen alleen worden opgelost als het aantal dieren in de veehouderij flink terug wordt gebracht.

Esther Ouwehand: “De veehouderij is volkomen uit de hand gelopen en een van de pijnlijkste voorbeelden daarvan is de kalvermesterij. Geen weldenkend mens vindt het normaal om pasgeboren kalfjes weg te rukken bij hun moeder en honderden kilometers te verslepen naar een dichte schuur ergens in Nederland. Toch is dat precies wat er dagelijks gebeurt voor de productie van zuivel en kalfsvlees. Er worden zelfs piepjonge kalfjes uit Litouwen op transport gezet naar Nederland, om uiteindelijk weer levend of dood naar Italië te worden vervoerd. Onvoorstelbaar en onhoudbaar voor mens, dier, natuur en milieu. De Partij voor de Dieren wil hier zo snel mogelijk een einde aan maken."

Gerelateerd nieuws

Esther Ouwehand bekijkt schadelijke effecten van kolencentrale op natuur in de Eems

Esther Ouwehand was vandaag op bezoek in de Eemshaven, Delfzijl en Termunterzijl, en het daaromheen liggende Waddengebied ...

Lees verder

1000 Euro beloning voor markante plek waar megaspandoek Partij voor de Dieren wel mag

Naar aanleiding van de zeer flauwe vordering van de gemeente Haarlemmermeer om de megaspandoeken van de Partij voor de Die...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief