Eerste congres PvdD besluit: Partij voor de Dieren doet mee aan Europese verkie­zingen


29 november 2003

Amsterdam, 30 november 2003 – De Partij voor de Dieren neemt deel aan de Europese verkiezingen in juni 2004. Hiertoe hebben de leden vandaag besloten op het congres in Amsterdam. ‘Bij de Tweede Kamer verkiezingen haalden we op een haar na een zetel. Dat geeft ons voldoende vertrouwen om nu in te zetten op Europa. Wet- en regelgeving wordt in Europa – met name ook op het gebied van dierenwelzijn- steeds belangrijker. Denk daarbij aan de lange afstandtransporten van levend vee of het onverdoofd castreren van biggetjes. Maar ook op het gebied van proefdieren of de handel in wilde dieren speelt Europese wetgeving een bepalende rol en moeten we daar verbeteringen realiseren’ aldus Marianne Thieme, voorzitter van de Partij voor de Dieren.

Het eerste partijcongres was met bijna 200 leden druk bezocht. De leden waren zeer enthousiast over deelname aan het Europese verkiezingen en deelden de mening van het bestuur dat het aangaan van een lijstverbinding met andere partijen niet gewenst is. De Partij voor de Dieren heeft als belangrijkste thema dierenwelzijn en overstijgt daarmee iedere politieke kleur. De PvdD kiest er daarom bewust voor geen aansluiting te zoeken bij andere politieke partijen.

In oktober 2002 werd de Partij voor de Dieren opgericht met als doel dierenwelzijn op de politieke en maatschappelijke agenda te plaatsen. Krap 2 maanden oud behaalde de PvdD bijna 50.000 stemmen bij de kamerverkiezingen in januari. Vanaf dat moment is de PvdD als buitenparlementaire partij zeer actief en groeit haar achterban snel. De beslissing deel te nemen aan de Europese verkiezingen is een logische volgende stap naar het vergroten van de (politieke) aandacht voor dierenwelzijn. De hogere drempel voor een zetel ziet de PvdD niet als onoverkomelijk. De lagere opkomst en het ontbreken van de “machtsvraag†kan strategische stemmers er juist toe brengen dierenwelzijn op Europees niveau een zwaarder accent toe te kennen waardoor het behalen van een zetel heel wel tot de mogelijkheden behoort. Ook in andere Europese landen (Frankrijk, Duitsland) zijn partijen opgericht die dierenwelzijn als uitgangspunt hebben.

Binnen enkele maanden zal de programmacommissie het Europese verkiezingsprogramma opstellen. Ook de kandidatencommissie gaat nu van start met het selecteren van geschikte kandidaten voor het Europese Parlement. Het bestuur van de Partij voor de Dieren zal de lijsttrekker kiezen.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief