Anti-terro­ris­mewet bedreigt 4 miljoen geor­ga­ni­seerde dieren­be­schermers en 500 miljoen land­bouw­dieren


29 september 2003

Onder aanvoering van Wien van den Brink (LPF) is er een kamermeerderheid die dierenactivisten voortaan het wettelijk stempel "terroristen" op zou willen drukken. Daarmee wordt niet alleen een klein groepje anarchisten dat zich bedient van brandstichting en andere illegale akties geduid, maar vooral ook een hele grote groep dierenbeschermers (4 miljoen Nederlanders maken zich georganiseerd zorgen over het welzijn van dieren) gestigmatiseerd. Het feit dat alle gevestigde dierenbeschermingsorganisaties inclusief de Partij voor de Dieren met kracht afstand nemen van mensen die de wet overtreden én hun methoden, neemt niet weg dat de dierenwelzijnsbeweging ernstige hinder in haar werk zal ondervinden als gevolg van de "waar rook is, is vuur" opinie die in veel media opduikt of wazige spekkoektheorieën van complotdenkers die in elke dierenvriend een mensenhater vermoeden. Daarom is het van het grootste belang dat dierenbeschermers met kracht bij de kamer protesteren tegen de stigmatisering die dreigt. Elke nuance is zoek, het begrip dierenbeschermer of dierenactivist dreigt zonder enige nuance synoniem gemaakt te worden met "terrorisme" waarbij het grote publiek en de AIVD er aan voorbij zullen gaan dat er een duidelijke waterscheiding is tussen miljoenen geweldloze dierenbeschermers die langs democratische en legale weg hun idealen willen verwezenlijken en een kleine groep raddraaiers die de wet overtreden.
Dieren kunnen hun bondgenoten niet zelf kiezen en dreigen ook de dupe te worden van het feit dat de dierenwelzijnsdiscussie in troebel water terecht dreigt te komen.
Boeren in de tweede kamer als Annie Schreijer Pierik, Gert Jan Oplaat en Wien van den Brink hebben al heel veel gedaan in de afgelopen maanden om alle dierenwelzijnsmaatregelen van de afgelopen jaren in snel tempo de nek om te draaien. De vossen, herten, kraaien en kauwen worden weer vogelvrij, ganzen worden weer bejaagbaar, er mag weer gejaagd worden uit varende boten en in natuurgebieden, het nertsenfokverbod is van de baan, de kippen kunnen hun uitzicht op meer ruimte wel vergeten, kortom eerst is dierenwelzijn uitgekleed en nu worden de bestrijders van dierenleed op een bijzonder lafhartige manier gecriminaliseerd, waarmee bonafide dierenbeschermers ten onrechte in de beklaagdenbank terecht komen.

De artikelen die de PvdD over dit onderwerp heeft geschreven vindt u de opiniepagina.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief