Een vlees­heffing is mogelijk: Motie Partij voor de Dieren krijgt steun van twee advies­or­ganen van de regering


25 september 2007

Den Haag, 26 september 2007- Het Centraal Planbureau (CPB) en het Milieu en Natuurplanbureau (MNP), twee belangrijke adviesorganen van de regering, stellen dat een vleesheffing mogelijk is. Zij hebben naar aanleiding van het burgerinitiatief 'Stop fout vlees' van Milieudefensie berekend dat een heffing van 85 eurocent per kilo vlees mogelijk is.
Tijdens de Algemene Beschouwingen vorige week
heeft de Partij voor de Dieren via een motie de regering gevraagd om een dergelijke heffing in te voeren. De motie werd vorige week nog bekritiseerd door andere partijen als onhaalbaar. Nu de SP en de PvdA hebben aangegeven positief te staan tegen een vleesheffing kan het tij keren en kan de motie rekenen op een meerderheid.

Een heffing op vlees past namelijk ook in de plannen van de regering om het ‘vervuiler betaalt’-principe toe te passen. Nu gebeurt dat onder andere door de invoering van een kilometerheffing en een vliegtax, maar nog niet op milieubelastende voedselproducten. Terwijl daar grote winst mee is te behalen. Vlees is het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket. De productie van 1kg rundvlees veroorzaakt een uitstoot van 36 kg CO2. Japanse onderzoekers becijferden dat het net zoveel CO2 veroorzaakt als drie uur rondrijden met de auto terwijl je thuis de lichten aan laat. De veehouderij veroorzaakt 18% van de broeikasgassen, meer dan verkeer en vervoer samen.

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij die heeft gevraagd om een heffing op vlees. Andere partijen vonden het vorige week nog onhaalbaar of waren bang dat de landbouwsector dan een verlies zou lijden. Uitgerekend het CDA heeft gevraagd om de mogelijkheden te laten doorrekenen door het CPB en MNP. Zij geloofden namelijk niet dat het mogelijk was en wilden met de berekeningen de plannen om een milieuheffing in te voeren, dwarsbomen. Nu het CPB en MNP hebben aangegeven dat het wel kan, zal het CDA niet anders kunnen dan hun mening herzien.
Klik hier voor de bijdragen - eerste en tweede termijn - van de Partij voor de Dieren aan de Algemene Beschouwingen.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief