Dreigende sluiting van Stichting Dier­enthuis te Aarle-Rixtel


24 juni 2008

De Partij voor de Dieren wil dat er spoedig een oplossing wordt gezocht voor de 560 katten en honden die op straat dreigen te belanden door de mogelijke sluiting van de opvang van Stichting Dierenthuis per 1 juli aanstaande. De partij heeft vandaag minister Verburg met spoed gevraagd om zich in te spannen voor een goede oplossing in deze zaak. De stichting biedt naast honden en katten uit asielen die geen kans maken om herplaatst te worden, ook onderdak aan zieke dieren en (verwilderde) zwerfkatten. De opvang wordt nu met sluiting bedreigd, doordat de activiteiten volgens de gemeente in strijd zouden zijn met het bestemmingsplan. Eerder leek het er even op dat de acute nood was verholpen. De gemeente had aangeboden te helpen zoeken naar een nieuwe locatie voor de opvang. Dit bleek echter niet te betekenen dat de dwangsom van 75.000 euro niet betaald hoeft te worden per 1 juli. De Partij voor de Dieren vraagt de minister direct actie te ondernemen om de sluiting voorkomen en heeft haar verzocht voor 30 juni te reageren. De partij dringt tevens aan op landelijk beleid rond de opvang van dieren om te voorkomen dat dit soort noodsituaties zich vaker voor zal doen.

De problemen rond de grote aantallen dieren jaarlijks in dierenasielen belanden en daarnaast de groei van het aantal op straat levende zwerfkatten zijn mede een gevolg van ontbrekend overheidsbeleid op dit terrein. Het opvangen van zwervend aangetroffen dieren gedurende de eerste veertien dagen is een gemeentelijke plicht die vaak wordt uitbesteed aan dierenasielen. Niet iedere gemeente geeft invulling aan deze plicht en niet overal gebeurt dit op een adequate manier, waardoor veel dierenasielen kampen met financiële en personele tekorten en capaciteitsproblemen. Desondanks weigert de minister van LNV hier tot nu toe landelijk beleid op te ontwikkelen. Marianne Thieme: “De zorg voor dieren in nood is een belangrijke maatschappelijke taak die erkenning en ondersteuning verdient. Doordat de overheid verzaakt om hierin verantwoordelijkheid te nemen, blijven problemen voortduren, met schrijnende situaties als die van Dierenthuis Aarle-Rixtel tot gevolg.”

De Partij voor de Dieren heeft sinds haar komst in de Tweede Kamer in diverse debatten en Kamervragen gevraagd om een structurele (financiële) ondersteuning voor de dierenopvang en dierennoodhulp. De partij pleit daarnaast voor het landelijk stimuleren van castratie- en sterilisatieprogramma’s voor zwerfkatten, zoals bijvoorbeeld gedaan wordt door de Stichting Zwerfkatten Rijnmond. Ook dient de noodzaak van castratie- en sterilisatie van huiskatten duidelijk gemaakt te worden aan particuliere huisdierbezitters, eventueel gepaard met drempelverlagende maatregelen als het bieden van kortingen aan eigenaren met een minimuminkomen. Minimax, de dierenartsenkliniek voor minima in Rotterdam, is een goed voorbeeld hiervan. Mensen met lagere inkomens gaan bij deze kliniek sneller over tot het laten castreren en steriliseren van hun huisdieren. De Partij voor de Dieren zou graag een landelijke uitbreiding willen zien van dit initiatief.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief