Bedreigde vissoorten afgevoerd van menu Tweede Kamer na oproep Partij voor de Dieren


23 juni 2008

Den Haag 23 juni 2008 – Bedreigde vissoorten als paling en kabeljauw worden niet langer geserveerd in het Nederlandse parlement. Tweede Kamer-voorzitter Gerdi Verbeet deed die toezegging na het pleidooi van de Partij voor de Dieren tijdens het debat over de interne bedrijfsvoering van de Tweede Kamer. De restaurants in het Kamergebouw moeten zich voortaan vasthouden aan de VISwijzer die is opgesteld door het Wereld Natuur Fonds en stichting de Noordzee. Vissoorten die ernstig worden overbevist en in hun voortbestaan worden bedreigd mogen niet langer dienstdoen als broodbeleg voor parlementariërs.

Vorig jaar had de Partij voor de Dieren de Kamer al door middel van een motie verzocht om een einde te maken aan het serveren van bedreigde diersoorten als kabeljauw en paling in het Kamerrestaurant. De motie werd na een hoofdelijke stemming verworpen met 35 stemmen voor en 109 stemmen tegen. Hiermee verzuimden de Kamerleden een voorbeeld te stellen voor andere consumenten en een natuur- en diervriendelijk signaal af te geven. Opmerkelijk was destijds het stemgedrag van Diederik Samsom, oud Greenpeace-medewerker en Harm Evert Waalkens, oud dierenbeschermer van het jaar, die beiden tegen stemden.

Overbevissing neemt steeds ernstiger vormen aan. Visserij-bioloog en hoogleraar Daniel Pauly wees er onlangs nog op dat vis veel sneller uit de oceanen dreigt te verdwijnen dan tot nu toe werd aangenomen. Met name voor paling is de situatie kritiek. Het bestand omvat nog geen twee procent van de populatie uit de jaren ’60 en de soort staat op de rand van uitsterven.

Tijdens het debat over de interne bedrijfsvoering van de Tweede Kamer wees Esther Ouwehand opnieuw op de voorbeeldfunctie die het parlement zou moeten vervullen op het gebied van duurzaamheid en behoud van ecosystemen. Ditmaal resulteerde dat pleidooi in de belofte de inkoop van vissen op de rode lijst te stoppen.

Vakantieparkketen Center Parcs ging de Tweede Kamer voor en besloot in februari van dit jaar al te stoppen met het serveren van vissen die op de rode lijst van de VISwijzer staan. Gisteren volgde een oproep van de Nederlandse sportvisfederaties aan de overheid, belanghebbenden en consumenten om geen paling meer te consumeren.

Esther Ouwehand: “Het is winst dat de Tweede Kamer eindelijk een stapje vooruit zet op weg naar duurzaam consumeren, zij het met een duwtje in de rug. Terwijl tijdens visserijdebatten grote zorg werd geuit over het behoud van de paling, lagen bij wijze van spreken de laatste exemplaren al klaar voor de lunchpauze in het Kamerrestaurant. Een volksvertegenwoordiging zal zelf het goede voorbeeld moeten geven, zeker wanneer zij vindt dat burgers duurzame keuzes zouden moeten maken.”

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief