PvdD: Onderzoek onder­wa­ter­lawaai als oorzaak stranden potvissen


4 februari 2016

Marianne Thieme heeft vandaag Kamervragen gesteld over de mogelijke oorzaken voor het stranden van potvissen en andere walvisachtigen door de vele marine activiteiten. In januari strandden zeker zestien dode potvissen en twee gestreepte dolfijnen op de kusten van de Noordzee.

Het onderwaterlawaai in zeeën en oceanen neemt sterk toe door ondermeer de zeevaart, olieplatforms en militaire activiteiten. Uit steeds meer internationale onderzoeken blijkt dat dit lawaai zeedieren stress oplevert en kan zorgen voor desoriëntatie en communicatieproblemen bij walvisachtigen zoals potvissen, dolfijnen en bruinvissen. Zo blijkt uit recent onderzoek van marine instituut BeamReach dat het geluid van de scheepvaart niet alleen grote walvissen verstoort, maar ook de onderlinge communicatie van orka’s en dolfijnen.

De sonargeluiden van marineschepen kunnen het gehoor van deze zeezoogdieren tijdelijk en permanent beschadigen. De dieren worden met deze geluiden uit hun leefomgeving verjaagd. Met name Spitssnuitdolfijnen zijn extreem gevoelig voor sonar.

Ook het boren naar olie, seismische testen en het breken van ijs door oliebedrijven als Shell zorgen voor een ernstige verstoring.

Thieme: “De Noordzee is één van de drukste scheepvaartgebieden ter wereld. Er vindt op grote schaal olie-, gas- en zandwinning plaats. Onderwaterlawaai door menselijke activiteiten heeft een groot negatief effect op het ecosysteem en de zeedieren. Om te voorkomen dat potvissen veelvuldig stranden, zullen we wat moeten doen aan de oorzaken.”

De Partij voor de Dieren wil van de Staatssecretaris ondermeer weten of hij bereid is nader onderzoek te doen naar de effecten van onderwatergeluid afkomstig van de intensieve menselijke activiteiten op potvissen en andere walvisachtigen. De partij wil dat de mate van onderwatergeluid standaard wordt meegenomen in de monitoring van de milieukwaliteit van de Noordzee.

Klik hier voor de Kamervragen.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Landbouw zelf schiep dit muizenparadijs

Gepubliceerd in Trouw op 30 januari 2016 Als de akkerbouw zo eentonig blijft en de koeien niet uit de stal mogen, kun je rek...

Lees verder

Doorbraak: Kamer wil kalf bij koe

De regering moet binnen een half jaar met een plan van aanpak voor de melkveehouderij komen om kalfjes bij de moederkoe te la...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief