Opinie: Een mug als kanon­nen­vlees


12 april 2007

Er knaagt iets sinds 22-11-06. Toen de voorzitter van het Europees parlement deze week Sonia Gandhi ontmoette en vertelde dat hij op weg was naar het Nederlandse parlement, reageerde Gandhi opgetogen. “Weet u dat Nederland het enige land ter wereld is met een Partij voor de Dieren in het parlement?” De voorzitter wist dat niet, maar kwam wel even kennismaken met de PvdD.

Wij waren net even druk met een mediahype rond de partij waarin kenmerken van de Pavlovhond, zwaan kleef aan effect, na-papegaaien, hyenagedrag én haantjesgedrag om voorrang streden.

Het begon met de –onware- stelling in NRC dat Thieme de evolutietheorie in 2004 uit het Europees verkiezingsprogramma geschrapt zou hebben wegens haar lidmaatschap van de Adventkerk. Dat lidmaatschap dateert van 2006 en het verkiezingsprogramma was de verantwoordelijkheid van het bestuur dat overigens voor 80% uit, atheïsten bestaat, maar dat doet voor het verhaal niet ter zake. “Nooit je eigen primeurs kapot researchen”, zeggen journalisten.

Toen ex- lijstduwer Maarten ’t Hart op paasochtend bekend maakte samen Rudy Kousbroek als “kruisvaarders tegen al wat gelooft” op te willen trekken tegen mijn rol binnen de Partij voor de Dieren, leek dat in eerste aanleg weinig mensen te boeien.

Maar toen de redactiesecretaresse van NRC – de krant die al tientallen artikelen aan de partij wijdde- alvast ongevraagd de tekst van de gesproken column uittikte (volgens ’t Hart) zodat die bij de NRC lezers nabezorgd kon worden, ontstond er grote belangstelling bij de pers voor mijn privé opvattingen over religie. Maarten ’t Hart had immers aangegeven dat de kerk waarvan ik lid ben er “lugubere opvattingen” op na zou houden, dat de Apocalyps binnen een maand te verwachten zou kunnen zijn en dat ik het eten van vlees als “zondig” zou beschouwen. En vooral dat een “adventist geen partij kan leiden”

Zou daar “jood, moslim, katholiek of gereformeerde” hebben gestaan zou het waarschijnlijk geen aandacht hebben getrokken, maar nu was het groot nieuws.

Vrijwel alle dagbladen namen de fantasieën van ’t Hart ongewijzigd over. Wie zegt dat volgens het bijbelverhaal Adam en Eva vanaf hun eerste zucht vegetariër waren tot ze de fout in gingen, moet volgens ’t Hart noodzakelijkerwijs geloven dat Adam en Eva historische figuren waren en dat het eten van vlees als “zondig gezien moet worden” Een snelle conclusie, die door de media als vaststaand feit overgenomen.

Als alles wat bijbelfiguren veranderden na wat de bijbel “zondeval”noemt, zou binnen de logica van ’t Hart ook bijvoorbeeld het dragen van kleren als een “zondige” activiteit moeten worden beschouwd, omdat het net zomin tot het oorspronkelijk plan behoorde. Let wel, dat is niet zoals ik erover denk, maar zoals ’t Hart denkt dat er gedacht wordt.

Vervolgens schrijft iemand dat “ het Intern verzet binnen de PvdD tegen Thieme” zou toenemen. Omdat mede-kruisvaarder Rudy Kousbroek in de Volkskrant publiceert. Hoewel deels in de woorden van ’t Hart, en hoewel beide seculiere inquisiteurs tegelijk van huis zijn gegaan.

Kousbroek blijkt zich niet verdiept te hebben in de standpunten van de Adventkerk. Hij gaat er gemakshalve van uit dat die kerk abortus categorisch zou afwijzen, wat naar zijn vrees implicaties zou hebben voor het stemgedrag van de Partij voor de Dieren. Ik kan hem gerust stellen, de Adventkerk kent dergelijke afwijzingen niet, en de Partij voor de Dieren als seculiere partij die scheiding van kerk en staat voorstaat nog veel minder. Ook de veronderstelling dat ik “zieleheil” meer prioriteit zou willen geven dan rechten van dieren kan alleen door fantasie zijn ingegeven.

Mogelijk is Kousbroek in de war met een andere kerk waartoe tientallen kamerleden behoren en waarvan de leider (tevens staatshoofd van een ander land) heeft aangegeven : “RK-politici moeten zich houden aan kerkelijke moraal. Het is ze verboden mee te werken aan de legalisering van abortus, euthanasie en homohuwelijken.”

Nauwelijks de krant gehaald, zoals nooit eerder individuele politici werden afgerekend op standpunten van de kerk waarvan ze lid zijn, bijvoorbeeld over condoomgebruik.

De selectieve fascinatie van veel media voor de religieuze privé-opvattingen van slechts één volksvertegenwoordiger moet een andere oorzaak hebben dan die opvattingen zelf.

Mogelijk is het een knagend geweten, veroorzaakt door de opmars van een emancipatiebeweging voor de rechten van het dier die te stoppen is met kwalificaties als “ze lijden aan een moreel superioriteitsgevoel” of “het is een vorm van decadentie”

Alleen persoonlijke misstappen van sleutelfiguren binnen de emancipatiebeweging zouden het ondersteunend bewijs kunnen leveren van het niet deugen van de beweging. Dát zou het knagen doen stoppen, daar is het zoeken naar. Als prominente ex-lijstduwers bereid zijn zich daarbij op te stellen als terugduwers, is dat kennelijk mooi meegenomen. Hoewel niet voor de dieren.

Mr. Marianne Thieme, voorzitter Partij voor de Dieren

Gerelateerd nieuws

Dierenwelzijn in criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen na motie PvdD

Den Haag, 10 april 2007 – Een Kamermeerderheid heeft zich vanmiddag uitgesproken voor het opnemen van dierenwelzijn in de cri...

Lees verder

Klacht bij reclamecodecommissie tegen misleidende campagne rond zichtstallen van varkens

Amsterdam, 20 april 2007 - De Partij voor de Dieren heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie over de campagne...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief