'De natuur regelt z'n eigen zaken'


8 mei 2014

Wetenschappers en natuurbeheerders zijn het erover eens: jagen en bijvoeren is niet goed voor dieren en natuur. In een video van een bijeenkomst in de Tweede Kamer, georganiseerd door de Partij voor de Dieren, lichten zij hun standpunt toe. Woensdag wordt een Kamerdebat gehouden over wildbeheer in Nederland.

Uit de Groot Wild Enquête van Natuurmonumenten blijkt dat een meerderheid van de mensen natuurlijke populaties wil in plaats van bejaging. André Donker van Natuurmonumenten: “Als je niet jaagt krijg je totaal geen problemen: niet in ecologische zin, niet in economische zin bij de landbouw en ook niet wat betreft het aantal verkeersslachtoffers. Jozef Keulartz van de Wageningen Universiteit constateert dat het aantal aanrijdingen juist toeneemt wanneer er wordt gejaagd. “Het is raar om met streefgevallen te werken of het te hebben over een redelijke welstand. Dat maken die beesten zelf wel uit”, aldus Keulartz. “Bijvoeren heeft niet onze voorkeur: de natuur regelt z’n eigen zaken”, vindt Hans Breeveld van Staatsbosbeheer. “In de Oostvaardersplassen kunnen we heel goed zien dat populaties van dieren zichzelf aanpassen aan de omgeving".

De bijeenkomst werd gehouden om Kamerleden te infomeren over de mogelijkheden voor natuurlijk populatiebeheer, met het oog op het debat over wildbeheer op 14 mei. Kamerleden werden geïnformeerd over beheer van dieren in het wild en stelden vragen aan de zeven aanwezige deskundigen.

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief