Campagne tegen veetransport in EU werpt vruchten af


12 maart 2008

De Europese Commissie komt in de loop van dit jaar wijzigingsvoorstellen om de Europese richtlijn voor diertransporten aan te scherpen.

De Partij voor de Dieren heeft gisteren in een debat met de minister over het Europese Landbouwbeleid de toezegging gekregen dat zij binnen Europa aandringt op een snelle evaluatie van de transportrichtlijn zodat verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Vorig jaar is in de Tweede Kamer de motie aangenomen om de transporten van dieren te beperken tot acht uur. De minister heeft toegezegd dat ze zich daarvoor zal inzetten.

De Partij voor de Dieren heeft de minister gevraagd de transporten nog verder in te perken, bijvoorbeeld door te verplichten dieren dichter bij huis te slachten. `Om een paar extra centen te verdienen worden dieren dagenlang door Europa gesleept. Dat moet afgelopen zijn', aldus Esther Ouwehand. Een onderzoek van TNS/NIPO in opdracht van de WSPA wijst uit dat 75% van de Nederlanders af wil van diertransporten over lange afstanden. Vorige week is een coalitie van internationale dierenwelzijnsorganisaties een campagne gestart tegen veetransport. De actie is gericht aan de voorzitter van de Europese Commissie Barroso. Klik hier om je handtekening te plaatsen.

Klik hier voor de bijdrage van de Partij voor de Dieren aan het debat over de Landbouwraad

Eerder bericht

UTRECHT, 6 maart. Nederlandse, buitenlandse en internationale dierenwelzijnsorganisaties zijn vandaag een campagne tegen de langeafstandstransporten van slachtvee begonnen. Dergelijke transporten, vaak over duizenden kilometers, zijn volgens hen niet mogelijk zonder leed en dood onder de dieren te veroorzaken. De groeperingen, waaronder de Dierenbescherming, Varkens in Nood, Dier en Recht en World Society for the Protection of Animals (WSPA), wijzen op een alternatief voor de transporten, namelijk dicht bij de stal slachten. Belangstellenden kunnen een petitie op internet tekenen die uiteindelijk wordt aangeboden aan de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie.

Volgens Sandra Albers, directeur van WSPA Nederland, blijken Europese regels in de praktijk niet te voldoen. Albers: „ Ze worden vaak overtreden en er is nauwelijks controle op naleving ervan. Buiten de Europa zijn de regels vaak nog slechter."

De dierenbeschermers wijzen erop dat elke week miljoenen slachtdieren over lange afstand worden vervoerd. Per jaar gaan ongeveer twee miljoen varkens van Nederland naar Spanje en Italië. Ook reizen varkens uit Duitsland naar Nederland om hier te worden geslacht, terwijl ze als big al van Nederland naar Duitsland werden vervoerd.

De Tweede Kamer, met name de Partij voor de Dieren, toonde zich de afgelopen tijd herhaaldelijk bezorgd over misstanden tijdens veetransporten. Ex-informateur Rein Jan Hoekstra komt medio maart met zijn bevindingen van onderzoek naar de Voedsel en Waren Autoriteit, de dienst die veetransporten controleert. Een onlangs opgedoken rapport maakte duidelijk dat er in 2006 veel mis was met dat toezicht.

Bron: NRC Handelsblad

Teken de petitie. Klik hier.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief