Burger­rechten acti­visten ingeperkt


17 april 2008

De Kamer wil alles uit de kast trekken om dierenrechtenactivisten aan te pakken. Nadat het kabinet eerder al aankondigde anti-terrorismemaatregelen in te zetten, was het besluit van de gemeente Venray om een andere functie te geven aan het bedrijvenpark waar het biotechnologiecentrum Science Link zou worden gevestigd, aanleiding voor het CDA, de VVD en de PVV om extra maatregelen te eisen. Dierenrechtenactivisten kunnen straks gebiedsverboden, persoonsverboden en een meldingsplicht opgelegd krijgen, waarmee een einde dreigt te komen aan fundamentele burgerrechten als het recht op demonstratie en de vrijheid van meningsuiting.
De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het openen van nieuwe proefdierlaboratoria, maar wijst illegale acties categorisch af. Het verzet tegen de massale uitbuiting en mishandeling van dieren in Nederland moet zich afspelen binnen de grenzen van onze democratische rechtsstaat. Wie die grenzen niet respecteert, moet worden vervolgd. Hier hoeven geen extra maatregelen voor te worden ontwikkeld: daar hebben we reeds het Wetboek van strafrecht voor. Bedreiging en brandstichting zijn verboden in Nederland en er staan terecht gevangenisstraffen op.

De Partij voor de Dieren heeft bij het overleg van afgelopen woensdag gepleit voor het zoeken naar een totaaloplossing voor de problematiek. In diverse AIVD-rapporten die de afgelopen vier jaar zijn verschenen, wordt bijvoorbeeld gewezen op het gebrek aan openheid rondom dierproeven als één van de oorzaken van het ontstaan van radicaal dierenrechtenactivisme. Uit onafhankelijk onderzoek van TNS NIPO in 2004 bleek dat een ruime meerderheid (67%) van de Nederlandse bevolking grote moeite heeft met dierproeven, ongeacht het doel. 80% gaf aan meer informatie te willen over dierproeven. Esther Ouwehand: “Het CDA en de VVD wijzen naar Engeland als het gaat om de mogelijkheden die ingezet worden om activisten gebiedsverboden, persoonsverboden en een meldingsplicht op te leggen. Toch willen ze niets horen over de grote inspanningen die in Engeland worden gedaan om alternatieven te zoeken voor dierproeven en de budgetten die daarvoor ter beschikking worden gesteld. Wie alleen maar oog heeft voor de excessen in het verzet tegen dierproeven en een inhoudelijk debat over het proefdiergebruik in Nederland uit de weg gaat, gaat wel erg selectief te werk.”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief