Open brief van Marianne Thieme aan “woedende” minister Verburg


15 april 2008

Minister zou problemen in vleessector aan moeten pakken in plaats van zich te verliezen in flauwiteiten

Den Haag 15 april 2008 – Marianne Thieme heeft de landbouwminister een open brief gestuurd naar aanleiding van een opinieartikel van minister Verburg in het Agrarisch Dagblad van afgelopen zaterdag waarin zij zware verwijten maakt aan Thieme’s adres. In de open brief wijst Thieme erop dat de minister kennelijk niet op de hoogte is van de betekenis van het woord ‘corrupt’ dat Thieme eerder bezigde met betrekking tot enkele VWA medewerkers. Ook vindt Thieme dat de minister zich verliest in onterechte verdachtmakingen en het ‘onfatsoen’ beter kan zoeken en bestrijden op andere terreinen binnen haar portefeuille.

Thieme geeft in haar brief een groot aantal voorbeelden van misstanden in de vee- en vleessector die gemeld zijn bij het meldpunt VWA van de Partij voor de Dieren. Zoals mishandeling van koeien op transporten en ontbrekende controles als gevolg van de privatisering van de vleeskeuring, intimidatie van VWA dierenartsen door slachthuizen en belangenverstrengeling bij VWA dierenartsen.

Marianne Thieme in haar open brief : “Dat u aan het gebruik van het woord corrupt de betekenis verbindt dat ik gezegd zou hebben dat ambtenaren zich laten betalen voor het oogluikend toelaten van overtredingen, is geheel voor uw rekening en kan alleen gebaseerd zijn op het feit dat u mogelijk over meer informatie beschikt dan ik. Dat u mij daarmee “een grove inbreuk op de ambtelijke integriteit” verwijt is ronduit onfatsoenlijk en een minister onwaardig”.

Thieme: “Van Dale geeft als eerste betekenis van corruptie “bedorvenheid”. Een toepasselijker aanduiding is nauwelijks denkbaar voor een falende controle op vlees dat afkomstig blijkt van dode en zieke dieren”.

Het weblog van Marianne Thieme is hier vinden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief