Brexit: tijd voor een andere Europese samen­werking


24 juni 2016

De Partij voor de Dieren vindt dat het Brexit niet zonder gevolgen kan blijven voor de wijze waarop in Europa wordt samengewerkt. "De uitslag van het Britse referendum vraagt om nieuwe bezinning op de voortdenderende trein van Europese integratie en machtsoverdracht", zegt Marianne Thieme.

De stem van veel Britten was niet gericht tegen Europa, maar tegen de wijze waarop nu vanuit Brussel geregeerd wordt op centralistische en weinig democratische wijze. Toen duidelijk werd dat de Euro niet fungeert als bindmiddel, maar als splijtzwam binnen Europa, was de reactie van veel traditionele politieke partijen dat om die reden ingezet zou moeten worden op versnelde verdergaande integratie.

Dat de kiezers daar anders over denken dan de oude politiek werd niet alleen duidelijk bij het Nederlandse referendum over het associatieverdrag, maar ook bij het Brexit referendum.

De Partij voor de Dieren zal in het Kamerdebat over Brexit vragen om onderzoek naar nieuwe vormen van Europese samenwerking, zowel op politiek als monetair vlak.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief