Betere bescherming Antarctica


4 april 2012

Nu stijgende toeristenaantallen en klimaatverandering Antarctica onder zware druk zetten, is de Partij voor de Dieren blij dat de Nederlandse regering gehoor geeft aan haar oproep om in te zetten op een betere bescherming van het gebied. Met vier nieuwe maatregelen die worden opgenomen in de wet Bescherming Antartica zet het kabinet koers om het kwetsbare ecosysteem rond de Zuidpool beter te beschermen. Hoewel de maatregelen op veel punten verder moeten worden uitgebreid en aangescherpt, is het een stap in de juiste richting.

De klimaatverandering maakt het unieke ecosysteem van Antarctica steeds kwetsbaarder en tegelijkertijd krijgt het gebied meer te verduren van mensen: De natuur en dieren worden verstoord waar groeiende drommen bezoekers aan land gaan, de steeds grotere stroom aan schepen zorgt voor vervuiling en vergroot de kans op scheepsrampen. De Partij voor de Dieren wil de wildernis van de Zuidpool zoveel mogelijk in tact laten en dat betekent dat het aantal schepen dat afreist naar Antarctica beperkt moet blijven tot het hoogst noodzakelijke. Cruiseschepen vol toeristen brengen dit kwetsbare ecosysteem immers alleen maar in gevaar. Esther Ouwehand bracht de noodzaak om de natuur van de Zuidpool te beschermen al eerder onder de aandacht in Kamervragen. Daarop antwoordde de staatssecretaris dat de Nederlandse overheid grootschalig toerisme in het gebied tegen zal gaan.

De maatregelen die het kabinet nu voorstelt, verscherpen het huidige beschermingsregime. Voor de toekomst verwacht de Partij voor de Dieren een actieve houding van de regering bij de totstandkoming van nieuwe maatregelen en bij de aansporing van andere lidstaten om de maatregelen ook te implementeren en goed te keuren. Esther Ouwehand: “Antarctica is een van de laatste ongerepte wildernissen. Daar moeten we zuinig op zijn. Het is mooi dat ook het kabinet dat lijkt in te zien. Maar om het gebied echt voldoende bescherming te bieden, zijn striktere maatregelen nodig. De Partij voor de Dieren blijft hierop aandringen bij de regering.”

Bekijk hier beelden over het klimaat op Antarctica

Gerelateerd nieuws

Debat over risico's van gif voor bijen

Het verband tussen bijensterfte en gevaarlijk landbouwgif is weer terug op de politieke agenda: Esther Ouwehand heeft daarove...

Lees verder

Stimuleer de teelt van vlas, koolzaad en zonnebloemen

Het kabinet moet ophouden de productie van palmolie te stimuleren. In plaats daarvan zou de regering moeten inzetten op de...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief