Bestrijding vogelpest: de normen en waarden van Europa?


21 januari 2006

Mannen die levende kippen en eenden in plastic zakken gooien. De plastic zakken worden vervolgens begraven of verbrand. De dieren komen om door verstikking en verbranding.

Dit is momenteel de manier waarop Europa wordt behoed voor verspreiding van het vogelpestvirus. Er zijn menselijke slachtoffers gevallen, kinderen. Er is paniek en alles lijkt geoorloofd om deze dreigende ramp in te dammen.

De Partij voor de Dieren onderkent het probleem van de mogelijke epidemie en betreurt elk menselijk slachtoffer. De Partij voor de Dieren is ook een partij voor de mensen.

Als politieke organisatie die opkomt voor het recht van dieren nemen wij echter met kracht afstand van het massaal doden van vogels en in het bijzonder van de barbaarse methoden die daar op dit moment voor worden gebruikt in Turkije. Wij zijn namelijk ook een partij van het gezond verstand. Een partij waarin respect voor al het leven voorop staat en die vindt dat er een grens is aan wat mensen met de wereld en haar bewoners mogen doen. Die grens wordt bij het bestrijden van de vogelpest op een afschuwelijke manier overschreden.

De vraag waardoor de pandemische dreiging veroorzaakt wordt lijkt niet eens gesteld te mogen worden, omdat het stellen van die vraag economische belangen zou kunnen schaden. Vertegenwoordigers van CDA, VVD en LPF rollen over elkaar heen in hun zeer laagbijdegrondse commentaren over een maatschappelijke organisatie als Wakker Dier die probeert duidelijk te maken dat het onze grootschalige pluimveeproductie en -consumptie is die uitmondt in een doodsbedreiging voor tientallen miljoenen mensen. Waar de mens natuurwetten met voeten treedt, kunnen de gevolgen niet uitblijven.

En minister Veerman? Die deelt de kortzichtige mening van de landbouwsector en haar vertegenwoordigers in het parlement. Rem het virus, eet geen kip? Onzin, vindt de minister, want van kip eten krijg je geen vogelpest. Niet direct nee, maar alle deskundigen zijn het erover eens dat het de grote pluimveeconcentraties zijn, die van de tamelijk onschuldige klassieke vogelpest die van alle tijden is, een tikkende tijdbom maakten die een grotere dreiging vormt dan een wereldoorlog ooit geweest is.

Politiek en beleid waarin de economie bepaalt hoe er met dieren wordt omgegaan maakt dat bestuurders vaak niet meer willen zien wat er verkeerd is aan de manier waarop dat gebeurt. Dieren zijn geen individuen meer maar productiemiddelen. En als zij de vermeende schuldigen zijn van de verspreiding van een dodelijk virus dan is vernietiging de enige optie.

Noch die loslopende kip op het Turkse platteland, noch de trekvogels die het land doorkruisen zijn voorname verspreiders van het virus. Maar het aanpakken van de werkelijke oorzaak, namelijk het reduceren van de grootschaligheid waarin dieren worden gehouden en vervoerd, schaadt de handel en kost teveel geld. En daarom worden nu honderden miljoenen dieren en straks mogelijk honderden miljoenen mensen geslachtofferd op het altaar van de economie. Voor geld doen we alles, hoe ziek zijn we zelf inmiddels en hoe besmettelijk is dat?

De Partij voor de Dieren roept een ieder op stelling te nemen tegen de echte ziekte, de wereldwijde pluimveesector waarin jaarlijks 47 miljard kippen op elkaar worden gepropt, door zich af te vragen of een ei en kipfilet dit allemaal wel waard zijn. We moeten onszelf als consumenten die vraag stellen, en die vraag ook beantwoorden als we met onze boodschappenkar door de supermarkt rijden.

Tevens vragen wij Minister Veerman van LNV om, namens een zichzelf beschaafd noemend land, publiekelijk afstand te nemen van deze afschuwelijke manier van het doden van pluimvee en deze verontwaardiging rechtstreeks over te brengen naar de Turkse regering. Een regering die zich richt op het lidmaatschap van de Europese Unie. Of zijn dit dodingsmethoden die passen binnen de ethiek van Nederland en de Unie?

Wilt u meer informatie over de vogelpest? Kijk dan op www.virusremmer.nu, op de site van de Dierenbescherming of klik door naar het Ministerie van LNV.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren verreweg snelst groeiende politieke partij van Nederland

Amsterdam, 13 januari 2006 - De Partij voor de Dieren is de snelst groeiende politieke partij van Nederland. Dat blijkt uit c...

Lees verder

Europese Commissie komt met actieplan voor beter welzijn van dieren

24 januari 2006 - De Europese Commissie vindt dat veehouderijen in de EU beter moeten worden gecontroleerd op dierenwelzijn. ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief