Atsma erkent gevaar van micro­plastics


16 november 2011

De gevaren voor microplastics, waar de Partij voor de Dieren Kamervragen over heeft gesteld, worden nu ook erkend door staatssecretaris Atsma van milieu. In antwoord op de Kamervragen zegt Atsma dat het gebruik van microplastics inderdaad bijdraagt aan de vorming van de plastic soep, oftewel de drijvende vuilnisbelt in het midden van de oceaan. Atsma beloofde verder dat hij dit onderwerp aan de orde zou stellen bij de Europese Commissie om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor het terugdringen van de uitstoot van microplastics.

Het probleem is als volgt: in veel verzorgingsproducten, zoals scrubs en peelings, zitten minuscule plastic deeltjes. Dit plastic lost niet op na gebruik, maar verdwijnt met het douchewater naar de waterzuiveringinstallaties. Omdat de deeltjes te klein zijn om uit het water te kunnen filteren, slippen ze door de zuiveringsinstallaties heen en komen in de zee terecht, waar het plastic wordt opgegeten door vissen en schelpdieren, en de zee vergiftigt. Deze plastic deeltjes zijn eenvoudig te vervangen door natuurlijke alternatieven. Dit gebeurt niet omdat het gebruik van plastics in verzorgingsproducten tot nu toe is toegestaan.

De Partij voor de Dieren vindt dat het probleem bij de bron moet worden aangepakt, en pleit voor een verbod op de verkoop van cosmetica en verzorgingsproducten waarin microplastics zijn verwerkt. Ook maatschappelijke organisaties ondernemen actie tegen het gebruik van plastic in verzorgingsartikelen. Zo is bijvoorbeeld Stichting De Noordzee een petitie begonnen tegen de producenten van verzorgingsmiddelen met microplastics onder het motto: ‘Ik scrub plasticvrij!’

Eerder beloofde oud-minister Cramer van VROM naar aanleiding van Kamervragen van de Partij voor de Dieren ook al zich in te zetten tegen de vorming van de plastic soep en binnen de EU aandacht te vragen voor het probleem. Ze zou dat doen tijdens de Milieuraadsvergadering in oktober.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief