Aantijging NRC over sponsor Partij voor de Dieren onjuist en tenden­tieus


9 maart 2007

Amsterdam 10 maart 2007 - De Partij voor de Dieren neemt met kracht afstand van de suggestie in NRC Handelsblad d.d. 10-03 als zou de financier van de Partij voor de Dieren “betrokken zijn bij dierproeven”.
De geconstrueerde aantijging komt er op neer dat de Partij voor de Dieren geld heeft gekregen uit het vermogen van Nicolaas. G. Pierson, dat Pierson zijn vermogen heeft opgebouwd met de verkoop van klamboes door zijn Thaise bedrijf SiamDutch, dat SiamDutch sinds enige tijd zaken doet met Bayer voor het impregneren van de klamboes met een insectenwerend middel, dat Bayer dierproeven verricht voor de productie van medicijnen en insecticiden en dat er om die reden iets mis zou zijn met de herkomst van de campagnegelden van de Partij voor de Dieren.

De Partij voor de Dieren is van mening dat sprake is van een zeer onheus verwijt, dat niet gebaseerd is op “onderzoek van NRC” zoals de krant claimt, maar op reeds lang bekende gegevens.
Op 31 december 2005 publiceerde De Telegraaf een artikel* waaruit duidelijk werd hoezeer Nicolaas. G. Pierson zich betrokken voelde bij dieren, natuur en milieu. Dat artikel vormde de aanleiding voor de kennismaking van de Partij voor de Dieren met Nicolaas.G. Pierson.

Pierson produceerde klamboes als effectief middel tegen malaria, waarbij geen “enge spuitbussen, lotions of electrocuters nodig waren.”
Pierson bouwde sinds 1980 een groot bedrijf op met de productie en verkoop van klamboes, om kinderen te beschermen tegen malariamuggen zonder gebruikmaking van insecticiden. Toen bij organisaties die de klamboes afnamen (UNICEF, WHO) vraag ontstond naar insectenwerende, geïmpregneerde klamboes, is SiamDutch, het bedrijf van Pierson, daar onderzoek naar gaan doen. Pierson geeft in het Telegraaf artikel aan zich jarenlang verzet te hebben tegen de gedachte om malariamuggen te doden, omdat hem dat als boeddhist tegen de borst stuitte, maar dat hij er uiteindelijk toch voor gekozen heeft in de afweging tussen het redden van levens van kinderen en die van malariamuggen.

Sinds 15 september 2005 heeft SiamDutch een Thaise fabriek voor geïmpregneerde netten, in samenwerking met Bayer.
Dat Pierson daarmee verantwoordelijk gemaakt wordt voor de dierproeven die Bayer in brede zin doet of dat zijn eerder verdiende vermogen daarmee voor de Partij voor de Dieren “besmet” zou moeten zijn, is een gezochte poging tot verdachtmaking op basis van feiten die zich daarvoor niet lenen én reeds lang bekend waren.

De Partij voor de Dieren is een verklaard tegenstander van dierproeven en heeft op geen enkele wijze banden met bedrijven die zich met dierproeven bezig houden.

De suggestie alsof dat via de ‘handshaketheorie’ in maar liefst 4 stappen wel het geval zou zijn is ronduit te kwader trouw te noemen.

Omdat de Partij voor de Dieren van mening is dat NRC het contact tussen SiamDutch en Bayer op een suggestieve wijze uit haar verband probeert te trekken, en gelet op het feit dat Nicolaas G. Pierson deze tendentieuze aandacht allerminst verdiend heeft, beperkt de Partij voor de Dieren zich tot deze persverklaring.

* Artikel over Nicolaas.G. Pierson

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief