Oproep aan ledenraad Natuur­mo­nu­menten om tegen kandi­datuur Veerman te stemmen


7 maart 2007

Den Haag, 8 maart 2007 - Natuurmonumenten luistert hardnekkig niet naar signalen van haar achterban en houdt geen rekening met dieren- natuur- en milieubeschermers die boos zijn over de voordracht van Cees Veerman als voorzitter van Natuurmonumenten..

Het is een principiële keuze van Veerman om in zijn ambtsperiode natuurbeheer niet primair uit te laten voeren door natuurbeschermingsorganisaties maar in handen te leggen van boeren en particulieren (c.q jagers). Dit maakt hem ongeschikt voor het voorzitterschap van Natuurmonumenten.
De overweging dat niet zijn gevoerde beleid als minister maatgevend zou moeten zijn, maar zijn bestuurlijke capaciteiten kan niet opgaan voor deze gezichtsbepalende functie.

De Partij voor de Dieren roept de ledenraad op om niet met de voordracht van Veerman in te stemmen.
De Partij voor de Dieren startte vorige maand een e-mail actie tegen de kandidatuur van Veerman, inmiddels zijn 4.000 protestmails verstuurd. De actie wordt voortgezet.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief