Partij voor de Dieren stelt kamer­vragen over het gebruik van wilde dieren in het circus


12 maart 2007

Den Haag, 13 maart 2007 – De Partij voor de Dieren heeft kamervragen gesteld aan de minister van LNV over het gebruik van wilde dieren in het circus. Aanleiding hiervoor is het feit dat de door de Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO) opgestelde brancherichtlijnen voor het welzijn van dieren in het circus zijn afgekeurd door de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). De RDA is de adviesraad van de minister van LNV betreffende dierenwelzijn.

Kamervragen van het lid Ouwehand aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  1. Kent u het persbericht ‘Dierenwelzijnsrichtlijnen circusbranche afgekeurd door adviesraad minister’? 1)

  2. Hoe verhoudt de afkeuring van de opgestelde brancherichtlijnen door de Raad voor Dierenaangelegenheden zich tot uw antwoorden op onze kamervragen d.d. 19-01-07? 2)

  3. Bent u in, het licht van deze ontwikkeling, bereid om te komen tot een versneld algeheel Nederlands verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen? Zo neen, kunt u aangeven waarom niet?

  4. Bent u met ons van mening dat mobiele huisvesting niet geschikt is voor het houden van wilde dieren die gebruikt worden in circussen? Zo neen, aan welke criteria zou dergelijke huisvesting in uw optiek dan moeten voldoen?


1) Persbericht van Wilde Dieren de Tent Uit, 8 maart 2007 www.wildedierendetentuit.nl
2) Aanhangsel Handelingen II 2006/2007. nr. 773

Gerelateerd nieuws

Aantijging NRC over sponsor Partij voor de Dieren onjuist en tendentieus

Amsterdam 10 maart 2007 - De Partij voor de Dieren neemt met kracht afstand van de suggestie in NRC Handelsblad d.d. 10-03 al...

Lees verder

Concept-kandidatenlijst Eerste Kamer Partij voor de Dieren bekend

Amsterdam, 13 maart 2007 - Het Partijbestuur van de Partij voor de Dieren heeft de concept-kandidatenlijst opgesteld voor de ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief