4 oktober in het Europees Parlement: Dierendag voor proef­dieren?


29 september 2005

Op 4 oktober aanstaande, Werelddierendag, krijgt het Europees Parlement een unieke kans werkelijk iets voor dieren te betekenen. De commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid neemt die dag een beslissing over nieuwe wetgeving omtrent het testen van chemicalien: REACH.

REACH staat voor Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals en heeft tot doel giftige chemicalien te reguleren en de volksgezondheid en het milieu te beschermen tegen gevaarlijke stoffen. Maar REACH heeft als onacceptabele bijwerking dat vele dieren zullen sterven aan de gevolgen van gruwelijke giftigheidstesten. Invoering van de wet op basis van de huidige wetstekst betekent dat het aantal proefdieren, tegen alle protesten en trends in, dramatisch zal stijgen.

Caroline Lucas, Europees Parlementslid voor de Green Party uit Groot Brittanie, heeft zich opgeworpen als belangenbehartigster voor dieren door amendementen op de wetstekst te formuleren die tot doel hebben alle dierproeven in het kader van REACH te vervangen door testmethodes die geen gebruik maken van dieren. Haar voorstellen zijn te lezen op www.reachnonanimaltests.org. Het is van groot belang dat de commissie haar amendementen aanvaardt, zodat voorkomen wordt dat tientallen miljoenen dieren het slachtoffer worden van wrede en onnodige giftigheidstesten.

De commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid wordt voorgezeten door het Nederlandse EU Parlementslid Johannes Blokland. Laat uw stem horen namens de dieren, en vraag hem, maar ook de andere Nederlandse commissieleden, vriendelijk doch dringend alle anti-dierproef amendementen van harte over te nemen bij de beslissing over REACH op 4 oktober aanstaande. Laat hen weten dat alle beschikbare alternatieven voor dierproeven moeten worden toegepast, en dat het budget voor onderzoek naar alternatieven omhoog moet wanneer dergelijke alternatieven niet voorhanden zijn. Het kan en mag niet zo zijn dat een zich beschaafd noemende samenleving voortdurend terugvalt op niet gevalideerd en daardoor zelfs onveilig proefdieronderzoek, waarvan miljoenen levende wezens het slachtoffer worden!

U vindt de emailadressen van de commissieleden onderaan dit bericht. Stuur hen een vriendelijke, maar besliste email waarin u opkomt voor de belangen van weerloze dieren. Laat Werelddierendag 2005 eens een echte Dierendag zijn!

Namens alle proefdieren, hartelijk dank!

Marianne Thieme, voorzitter Partij voor de Dieren

Nederlandse leden van de EU-commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid:

De heer Johannes BLOKLAND (ChristenUnie)
jblokland@europarl.eu.int

Mevrouw Dorette CORBEY (PvdA)
dcorbey@europarl.eu.int

De heer Jules MAATEN (VVD)
jmaaten@europarl.eu.int

Mevrouw Kartika Tamara LIOTARD (SP)
kliotard@europarl.eu.int

Mevrouw Ria OOMEN-RUIJTEN(CDA)
roomen@europarl.eu.int

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief