Boeren proberen PvdD-protest tegen mest­ver­gisters neer te slaan


28 februari 2015

Een protestactie van de Partij voor de Dieren en omwonenden tegen de uitbreiding van een mestvergister in Dalfsen is vanochtend verstoord door intimidatie, bedreiging en fysiek geweld door boeren. De actie was onderdeel van het verzet dat Kamerlid Esther Ouwehand al langere tijd voert tegen de komst van mestfabrieken op het platteland. Mestvergisters en -verwerkers vormen een groot gevaar voor de gezondheid van omwonenden en het milieu. Die gevaren worden door Rijk en provincies steevast genegeerd. Ouwehand pleit daarom voor een bouwstop en ondersteunt omwonenden en lokale actiegroepen in hun protest. Zo was ze eerder al in Coevorden, Wanroij, Wekerom, Bergen op Zoom, Landhorst en Grubbenvorst om met omwonenden te spreken en samen met hen te protesteren tegen het feit dat het belang van een gezonde, schone en veilige leefomgeving niet meetelt voor de zittende politiek.

In navolging van eerdere acties was ook in Dalfsen het plan om vanaf de openbare weg de vergister te bekijken, zodat omwonenden de situatie ter plekke kunnen duidelijk maken aan het Kamerlid en kandidaat Statenlid in Overijssel, Lia van Dijk. Aansluitend zou symbolisch een protestbordje in de berm worden geslagen, waarvan enkele foto's zouden worden gemaakt. De actie werd opgeluisterd door de aanwezigheid van plaatselijke leden van de Partij voor de Dieren, die jasjes, bordjes en vlaggen droegen met logo's en slogans van de partij.

Bij aankomst op de locatie bleken er echter flink wat boze boeren met tractors en giertanks te staan, kennelijk het resultaat van een oproep daartoe op internet. De boeren waren direct agressief, zowel verbaal als fysiek, en uitten (doods)bedreigingen. Eén boer dreigde op de omwonenden en partijleden in te rijden en gaf vervolgens ook vol gas. Er is politieversterking gekomen die probeerde de boeren op afstand te houden, dit lukte echter niet.

Op het moment dat Esther Ouwehand samen met Lia van Dijk het prostestbord wilde plaatsen op de door de politie aangewezen plek, kwamen de boeren vanaf het erf en uit hun tractors en gierwagens toegelopen op de demonstranten en het Kamerlid. Demonstranten werden geduwd, de protestbordjes en spandoeken werden afgepakt, met mest besmeurd en door de lucht gesmeten. Een van de aanwezige omwonenden werd daarbij tegen de grond geslagen door de eigenaar van de vergister. De dochter van het slachtoffer, die ook bij het protest aanwezig was, werd daarop heel boos en moest in bedwang worden gehouden door de politie. De vrouw heeft zich bij de huisartsenpost gemeld. De Partij voor de Dieren gaat aangifte doen bij de politie.

De Partij voor de Dieren begrijpt uit de media dat de eigenaar van de mestvergister ontkent de vrouw te hebben geslagen, dat de boeren zeggen aangifte te gaan doen omdat juist zij zich bedreigd zouden hebben gevoeld en dat de demonstranten zich op het terrein van de boer hadden willen begeven. De partij is daar verbaasd over en verwijst naar het beeldmateriaal en de inzet van de politie om de boeren juist op afstand te houden van de demonstranten, die zich op ruime afstand van het erf bevonden op de openbare weg.

In de dagen voorafgaand aan de protestactie heeft een boer op Dalfsennet.nl een oproep gedaan aan alle boeren om met de giertank te komen en daarbij bedreigingen geuit aan een plaatselijke initiatiefnemer. De PvdD heeft de politie daarover geinformeerd en ook de burgemeester van Dalfsen in kennis gesteld

Esther Ouwehand: "De agressie van de boeren is een treurige illustratie van de oplopende spanningen op het platteland, waarin de industrielandbouw vrij spel krijgt en de belangen van omwonenden niet worden gehoord. Omwonenden die bezwaar maken tegen de komst van megastallen, mestfabrieken of tegen het grootschalige gifgebruik in hun buurt worden niet alleen niet gehoord door de overheid, maar krijgen vaak ook te maken met intimidatie, bedreiging en soms dus zelfs met fysiek geweld."

Na het incident is de Partij voor de Dieren nog naar de Trefkoele+ geweest voor een gesprek met de omwonenden. Vervolgens ging het zaterdagmiddag naar Zenderen voor nóg een protest tegen de komst van een mestverwerkingsinstallatie, en bracht Esther Ouwehand een bezoek aan Groenlo, waar de grootste mestvergister van Nederland dreigt te verrijzen. Ook daar sprak zij met omwonenden en de lokale actiegroep, en voerde ludieke actie op de plek waar de vergister gepland staat.

Lees hier een onafhankelijk verslag van RTV Oost-journalist Niels Kater over het verloop van de actie, de reactie van de boeren en de berichtgeving in de media.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief