Wassenberg c.s.: in overleg met het ABP erop aan dringen om niet langer te beleggen in de exploitant van de kern­cen­trales van Tihange en Doel


22 januari 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat zich in de verouderde kerncentrales van Tihange en Doel al jarenlang geregeld problemen en mankementen voordoen,

Constaterende dat deze problemen en mankementen voor grote verontrusting zorgt bij Nederlandse burgers in de regio,

Constaterende dat de minister van EZK tijdens de begrotingsbehandeling van EZK heeft gesteld dat banken en pensioenfondsen creatieve vormen van financiering moeten ontwikkelen om op duurzaamheid te sturen,

Constaterende dat het pensioenfonds voor overheid en onderwijs ABP in januari 2018 heeft aangekondigd te stoppen met beleggen in tabak en kernwapens en al deze beleggingen (in totaal 3,3 miljard euro) binnen een jaar te verkopen,

Overwegende dat beleggen in een exploitant van verouderde kerncentrales niet beschouwd kan worden als sturen op duurzaamheid,

Constaterende dat een Kamermeerderheid zich heeft uitgesproken voor een oproep aan de Belgische regering om de kerncentrale in Tihange te sluiten (motie 25422-189).

Overwegende dat het ongewenst is dat het Nederlandse ambtenarenpensioenfonds ABP vele miljoenen belegt in de exploitant van de kerncentrales van Tihange en Doel,

Verzoekt de regering om in overleg met het ABP erop aan te dringen om niet langer te beleggen in de exploitant van de kerncentrales van Tihange en Doel,

En gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Beckerman

Van Tongeren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Raan c.s.: om het participatiebeleid, ook betreffende de experimenten, te toetsen aan brede welvaartsindicatoren om een integrale afweging te maken van de effecten

Lees verder

Amendement Wassenberg over gasloos als nieuwe norm

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer